Nieuws

Meer vaccineren is sneller groeien

Het herstel van economieën staat en valt volgens Schroders met een effectieve uitrol van vaccinatieprogramma. Overheden die hun bevolking het beste beschermen, boeken ook de beste economische prestaties.

Landen die vorig jaar in staat waren hun bevolking tegen de uitbraak van het virus te beschermen hebben hun economie een duw in de rug hebben gegeven, maar voor dit jaar is een snelle uitrol van een vaccinatieprogramma cruciaal om terug te keren naar economische groei. Dat zegt Tina Fong, strateeg bij Schroders.

"Analyse maakt duidelijk dat de zwaarste economische neergang samenviel met hoge sterftecijfers. Landen met een hogere economische groei waren doorgaans ook de landen die effectiever waren in het beschermen van de eigen bevolking."

 

Schroders heeft gekeken naar de oversterfte om een vollediger beeld te geven van de verwoestende economische gevolgen van het virus. De oversterfte is het geschatte aantal sterfgevallen ten gevolge van de pandemie in vergelijking met het aantal sterfgevallen indien het virus nooit verspreid zou zijn. Conclusie: Hoe hoger de oversterfte, hoe zwakker de economische prestaties van een land.

 

Wisselend beeld

De doeltreffendheid van de autoriteiten bij het indammen van het virus vorig jaar varieerde binnen de Benelux-landen. Luxemburg kende een sterkere economische groei dan Nederland en België, die niet alleen te maken kregen met een aanzienlijke krimp van de bedrijvigheid, maar ook met hogere sterftecijfers.

De snelle reactie van Taiwan en China op de pandemie, zorgde er tevens voor dat deze economieën sneller opveerden. Overheden in Azië hadden de pijnlijke lessen uit eerdere pandemieën getroffen.

De zwaarste economische gevolgen waren er juist in Europese en Noord- en Zuid-Amerikaanse landen. De Britse economie was een van de slechtst presterende in 2020. Ondanks een hoger sterftecijfer als gevolg van Covid-19 in landen als Rusland en Zuid-Afrika, was het effect op het BBP minder groot dan in landen als het VK. Dit komt doordat de lockdown-beperkingen in sommige van deze economieën eerder werden versoepeld.

Vaccinatie stimuleert economische groei

Schroders ziet een patroon dat landen waar de groeiverwachting naar boven wordt bijgesteld, ook de landen zijn die voorop lopen met vaccineren. Er is sprake van een omslag. Landen met pijnlijk hoge sterftecijfers - zoals het VK, de VS en Canada - lopen voorop met hun vaccinatieprogramma’s. Budgettaire stimulering, zoals in met name de VS, zal ook bijdragen aan de hogere groeiverwachtingen.

Veel opkomende markten hebben moeite met de uitrol van een vaccinatieprogramma. Een uitzondering daarop is Chili. De hogere groeiverwachting voor Chili hangt daarmee samen, en natuurlijk met de hogere koperprijzen, waar het land van profiteert.

In Mexico verloopt de vaccinatie traag maar zijn de economische vooruitzichten gunstig dankzij de hoge mate van natuurlijke groepsimmuniteit. Ook zou er sprake zijn van enige spill-over van de Amerikaanse budgettaire stimulans.

Azië goed in indammen, minder in vaccineren

Fong: "Landen in Asia Pacific waren effectief in het beschermen van de bevolking, maar lopen wel achterop met vaccineren. Dat zorgt voor gemengde groeiverwachtingen voor deze landen." De groeivooruitzichten voor Nieuw-Zeeland zijn bijvoorbeeld naar beneden bijgesteld, ondanks forse overheidsuitgaven.

De consensus is volgens Fong juist optimistischer geworden over de vooruitzichten voor Taiwan. "Dit kan ook te wijten zijn aan het recente chiptekort, dat de vraag naar en productie van Taiwanese halfgeleiders, die een belangrijke bijdrage leveren aan de economie, een impuls heeft gegeven." 

De uitdaging voor de Aziatische economieën is dat zij zo effectief zijn geweest in het indammen van het virus en het drukken van het sterftecijfer, dat zij zelfgenoegzaam kunnen zijn geworden in het vaccineren van hun bevolking. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de recente stijging van het aantal besmettingsgevallen in Taiwan, die heeft geleid tot het opnieuw opleggen van beperkende maatregelen.

"Gezien de geringe natuurlijke immuniteit zullen deze landen waarschijnlijk niet volledig kunnen heropenen, totdat een groot deel van de bevolking is gevaccineerd," aldus Fong.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus