Nieuws

Cyclisch Japan is on the rise

Het cyclische karakter van de beurs en verbeteringen in de managementcultuur zijn de twee belangrijkste redenen waarom Japanse aandelen het zo goed doen, zegt UBP.

De politieke stemming in Japan is momenteel niet al te best. De regering in Tokyo heeft de grootst mogelijke moeite het coronavirus onder controle te krijgen en er komen Olympische Spelen aan waar niemand zin in lijkt te hebben.

De plaatselijke aandelenmarkt heeft daar echter weinig last van. De Tokyo Stock Exchange deed het uitstekend in 2020 en is ook dit jaar goed begonnen. Het Zwitserse bankhuis Union Bancaire Privée legt in het “white paper” Why the Japanese market is performing well again uit waarom dat zo is.

Volgens UBP zijn er twee hoofdredenen: Japanse bedrijven zijn zeer gevoelig voor de conjunctuur en bestuurlijke hervormingen beginnen hun vruchten af te werpen.

Cyclisch

Er is veel historisch bewijs dat Japanse aandelenkoersen een sterke correlatie vertonen met de wereldeconomie. Hetzelfde geldt voor de bedrijfsresultaten. Volgens UBP behoren Japanse bedrijven wat dat betreft tot de absolute top.

Met het economische herstel in volle gang zijn de koers- en winstvooruitzichten voor 2021 en 2022 daarom erg goed. UBP verwacht dat het rendement op het eigen vermogen (ROE) dit jaar zal stijgen van ruim onder nul naar minstens 9% tot 10%, een niveau dat voor Japanse bedrijven gebruikelijk is tijdens economische groeifases.

Dat verklaart volgens de bank ook de relatief hoge koers-winstverhoudingen. De concensusverwachting voor 2021 is dat de winst per aandeel met 42% zal stijgen, maar UBP denkt dat dit nog conservatief is. UBP verwacht dat de zogenoemde voorwaartse koers-winstverhouding gedurende deze cyclus kan zakken tot tussen de 13 en 15, waarmee Japan absoluut niet duur is.

Het grootste risico zit volgens UBP in de Amerikaanse rente. Zo lang de rente op een tienjarige Treasury onder de 2% blijft, is er niks aan de hand. Daarna wordt het precair en zou het scenario van 2010 zich kunnen herhalen. Toen ging het ook bergop met de bedrijfswinsten, maar door de oplopende rente in de VS werd veel geld weggetrokken met als gevolg dalende koersen. 

Corporate governance

Het tweede thema dat structureel in het voordeel werkt van Japanse aandelen is de langzaam maar zekere verbetering van de bedrijfscultuur. “Sinds de introductie van de Stewardship Code in 2014 en de Corporate Governance Code in 2015 zijn de bestuurlijke standaards duidelijk verbeterd”, zegt UBP.

Dit jaar zal de Corporate Governance Code opnieuw een update krijgen en voor de zomer van 2022 staat een hervorming van de marktstructuur van de Tokyo Stock Exchange op het programma. Vooral de strengere regels die gaan gelden voor grote bedrijven met een notering in het “prime-segment” zijn volgens UBP positief te beoordelen.

Een goed voorbeeld van hoe de Corporate Governance Code positief uit kan pakken, is de hervorming van 2018. Deze richtte zich op meer diversiteit in de bestuurskamer. Het ontketende een discussie over gelijke kansen in de samenleving. Doordat de arbeidsmarkt op dat moment sterk was, leidde het in vrij korte tijd tot een hogere participatiegraad van vrouwen en meer vrouwelijke bestuurders.

Japan is geen land waar de dingen snel veranderen, maar bij de corporate governance heeft UBP goede moed dat het tempo erin blijft.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie