Nieuws

Onderschat nieuwe generatie beleggers inflatiegevolgen?

Evan Brown, hoofd macroresearch bij UBS AM, verwacht de nodige inflatieturbulentie op de beurzen. Het is iets waar ervaren beleggers zich wel raad mee weten, maar hoe zit het met de broekies?

Voor beleggers is het opnieuw opduiken van het inflatierisico een belangrijker aandachtspunt dan speculeren over waar het inflatiecijfer over één of twee jaar zal liggen. Dat zegt Evan Brown, hoofd macroresearch bij UBS Asset Management in de diepgaande publicatie Navigating the return of inflation risk.

Voor het eerst in tien jaar hellen de inflatierisico's meer over naar de opwaartse dan naar de neerwaartse zijde van de balans. Reden waarom beleggers volgens Brown hun portefeuilles moeten aanpassen aan een mogelijk fundamentele verandering in het beleggingslandschap. “Dit geldt ook voor beleggers die verwachten dat die opwaartse prijsdruk van tijdelijk aard is. De markten moeten deze verschuiving in de risicospreiding namelijk nu al verwerken, ongeacht wat de inflatie uiteindelijk over een jaar of twee zal zijn.”

Dollar verwakt, groeiaandelen lopen grote risico's

Brown denkt dat het inflatierisico beleggers ertoe zet om activa met een lange looptijd zoals groeiaandelen en staatsobligaties af te bouwen ten gunste van activa die van een hogere nominale groei profiteren. “De verwachting is dat de dollar verder verzwakt, vooral ten opzichte van valuta's van opkomende markten met een hoge debetrente. Naarmate de rentecurves steiler worden, stijgt de rente op obligaties van ontwikkelde markten."

Brown verwacht dat procyclische relatieve waardeposities in Europese, Japanse, EM ex-China- en ook waardeaandelen zullen outperformen. "Omdat voorlopig zowel de groei als de inflatie sterker zullen zijn dan tijdens vorige cyclus blijft een langdurige tegenwind voor risicodragende beleggingen nu nog uit. Maar de stijgende inflatie vormt wel een bedreiging voor specifieke segmenten van de aandelenmarkt. Dat is dan ook de reden waarom we de totale blootstelling aan risicovolle beleggingen inperken."

Nieuw fenomeen

De inflatieproblematiek heeft zowel korte- als langetermijngevolgen die beleggers allemaal in het vizier moeten houden, zegt Brown. Volgens hem is dat vooral voor de jongere generatie beleggers een grote uitdaging. “Alle mogelijke gevolgen van inflatie, en dat zijn er nogal wat, moeten meegenomen worden bij beleggingsbeslissingen. Voor een hele generatie jonge beleggers is dit een relatief nieuw fenomeen."

Daarnaast moeten beleggers volgens hem oog houden voor de structurele stuwende krachten die de prijsdruk in geavanceerde economieën de afgelopen decennia binnen de perken hebben weten te houden: vergrijzing, technologische innovatie en de globalisering.

Meer volatiliteit verwacht

De onzekerheid over inflatie houdt volgens Brown nog minstens tot het einde van het jaar aan. “Dit zal de periode waarin het inflatierisico een marktkatalysator is verder verlengen. De komende maanden zal dit leiden tot stroom aan volatiliteit tussen verschillende beleggingscategorieën.”

De huidige beleggingsvoorkeuren van UBS AM

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen