Nieuws

Drie strategieën voor een riskante markt

Volgens Amundi AM is een meer risico-neutrale benadering van de markt nu wel op zijn plaats. Het Franse beleggingshuis schetst drie hoofdthema's waar beleggers zich het beste op kunnen richten.

De economie is bezig aan een sterk herstel na de coronacrisis. Aandelen hebben daar terecht op gereageerd met grote koerswinsten. Maar het wordt volgens Amundi Asset Management nu tijd de bakens te verzetten, omdat het goede nieuws grotendeels in de prijzen is verwerkt en het inflatiegevaar toeneemt. 

De vermogensbeheerder ziet voor beleggers drie hoofdthema’s: één meer tactische om risico’s te spreiden en twee meer structurele.

1. Minder risico

Toen de grootste schrik over Covid-19 eenmaal achter de rug was, heeft ook Amundi ingezet op risicovolle assets om zo te kunnen profiteren van de relatief lage waarderingen, liquiditeitsinjecties door centrale banken en hoge overheidsuitgaven.

De focus lag daarbij eerst op obligaties en daarna op groeiaandelen. Begin dit jaar, toen het vaccinatieproces vaart kreeg, kwamen daar andere delen van de markt bij die nog niet zoveel hadden geprofiteerd. Denk aan cyclische en waarde-aandelen.

Kantelpunt

Maar in mei is er volgens Amundi een nieuw kantelpunt bereikt met zeer hoge waarderingen voor de hele aandelenmarkt en een wellicht overdreven groot marktvertrouwen.

De kans op beleidsfouten is daardoor toegenomen. Er is een grotere dreiging van inflatie. Amundi denkt daarom dat het tijd is om op korte termijn wat winst te nemen en over te stappen naar een neutrale risicobenadering. 

Dat kan bijvoorbeeld door tijdelijk minder risico te nemen in aandelen uit opkomende markten. Obligaties zijn over een brede linie riskant vanwege de dreiging van oplopende rentes. Dat neemt niet weg dat EM-obligaties op de lange termijn aantrekkelijk blijven vanwege de hoge rente-inkomsten en groei.

Risicomarkten

De grootste risico’s ziet Amundi bij assets die duidelijk hebben geprofiteerd van het liquiditeitsoverschot in de markt zoals SPAC’s en cryptomunten. In mindere mate geldt dat ook voor rentegevoelige sectoren zoals technologie. Van de andere kant blijven waarde-aandelen interessant als “catch-up trade” tegenover groeiaandelen. 

Tenslotte is het bij obligaties aan te raden te kiezen voor korte looptijden (duration), met name in de VS. Amundi AM verwacht dat de Amerikaanse yield-curve het komende jaar nog steiler zal worden. Tot de favorieten op de obligatiemarkt behoren Europese investment grade en high-yield.

2. Liever kortlopend en hoogrentend

Amundi verwacht dat de rente zal oplopen, maar langzaam. Centrale banken zullen hun ruime monetaire beleid niet snel loslaten. Voor beleggers die behoefte hebben aan een vaste inkomstenstroom is het onder die omstandigheden verstandig een brede obligatieportefeuille samen te stellen, met wederom een relatief groot aandeel in opkomende markten en een korte duration. In het algemeen geldt dat obligaties met een hoog risicoprofiel de voorkeur verdienen, in ieder geval zolang de economische groei hoog blijft. 

Verder zijn bedrijven met een hoog dividend een interessant alternatief voor obligaties, het liefst uit sectoren die profiteren van de hoge economische groei. Hetzelfde geldt voor alternatieve beleggingen zoals particuliere schulden en vastgoed.

Als de rente eenmaal ver genoeg opgelopen is, kunnen beleggers weer terugkeren naar obligaties met een lange duration. 

3. ESG is het nieuwe normaal

Tenslotte gaat Amundi ervan uit dat duurzaamheid het nieuwe normaal is. Het meenemen van milieuaspecten (E), sociale factoren (S) en bestuurlijke aspecten (G) zal standaard worden bij het beoordelen van effecten. De sociale factor lijkt daarbij nog een beetje onderbelicht, wat kansen biedt voor beleggers. 

Ook hier geldt weer dat multi-asset beleggers het best breed op deze trend kunnen inspelen met een spreiding over sociale en groene obligaties, aandelen van “best-in-class” bedrijven en misschien zelfs duurzaam vastgoed en particuliere schulden.

Interessant wordt het volgens Amundi wat er gaat gebeuren met bedrijven uit "foute" sectoren zoals de chemie of oliesector. Beleggers hebben hier volgens Amundi weinig onderscheid gemaakt tussen bedrijven die van goede wil zijn en degene die echt niet willen veranderen. Dat heeft tot enige marktverstoringen geleid. Van de andere kant zijn de typische milieuaandelen relatief duur geworden, doordat het een crowded trade is geworden.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie