Nieuws

Hoge Amerikaanse schuld is het probleem niet

Capital Group geeft vier redenen waarom de Amerikaanse schuld niet uit de hand zal lopen.

De Amerikaanse overheidsschuld neemt snel toe en de huidige beleidsvoorstellen doen vermoeden dat die trend zal aanhouden. De recente goedkeuring van het steunpakket ter waarde van 1,9 miljard dollar heeft ertoe bijgedragen dat het Amerikaanse begrotingstekort is opgelopen tot 18,6% van het bruto binnenlands product - het grootste tekort sinds 1945.

Toch denken econoom Darrell Spence en investment director Greg Garrett van Capital Group dat de Amerikaanse schuld beheersbaar blijft in de nabije toekomst, en wel om de volgende vier redenen:

1. De rente is lager dan de economische groei

"Veel economen denken dat schuldencrises ontstaan wanneer de schuld-bbp-ratio de 100% overschrijdt. Boven dat niveau zou de schuldenlast vanzelf een opwaartse spiraal vertonen, zelfs zonder verdere toevoegingen van lopende begrotingstekorten. Italië en Griekenland zijn de meest recente voorbeelden, en de schuld van de VS overschrijdt momenteel deze drempel van 100%"

"Maar die spiraal treedt enkel op als de rentevoet van een land hoger is dan de economische groei. Zolang de nominale rentevoet op de schuld lager is dan de nominale groei, wordt de opwaartse spiraal vermeden. Dat is de huidige situatie in de VS, en dat zal in de nabije toekomst waarschijnlijk zo blijven. Het grootste risico zou dan een aanhoudende inflatiegolf zijn die de rente tot ver boven het groeipercentage van het BBP duwt."

2. De Amerikaanse schuld is geen uitschieter

"De pandemie heeft de trend van stijgende overheidsschuld in de hele wereld versneld, niet alleen in de VS. Veel landen hebben agressieve budgettaire en monetaire beleidsmaatregelen genomen om de economische gevolgen van de lockdowns te verzachten. De schuldquote van de VS ligt nog altijd ver achter op die van Japan, en niet zo ver voor op die van het VK en de eurozone. China en andere opkomende markten hebben lagere schuldratio's, maar ook daar is de schuld aanzienlijk toegenomen."

"De relatieve positie van Amerika wordt bovendien versterkt door de bevoorrechte positie van de Amerikaanse dollar als de wereldwijde reservemunt, waardoor een aanzienlijke vraag ingebouwd is naar Amerikaanse schulden en naar andere in dollar noterende activa."

3. Overheden hebben verschillende opties

"De standaardoplossing voor een land met grote tekorten en een stijgende schuldenlast is het verhogen van de belastingen, het verlagen van de uitgaven of een combinatie van beide. Hoewel dergelijke maatregelen op korte termijn op de economische groei kunnen wegen, kan schuldafbouw dit op langere termijn compenseren."

"Op korte termijn kunnen de tarieven van de personen- en vennootschapsbelasting licht stijgen, maar de overheidsuitgaven zullen waarschijnlijk eveneens toenemen. Maar dat hoeft niet per se negatief te zijn voor het tekort. In de mate dat de Amerikaanse economie hierdoor productiever en innovatiever zou worden, zou dit de groei en dus ook de belastinginkomsten stimuleren - zeker in een tijdperk van snelle technologische veranderingen - waardoor de schuldenlast beter beheersbaar wordt."

4. Fed past beleid aan

"Tot slot is er nog de Federal Reserve. De doelstellingen en het beleid van de Amerikaanse centrale bank zijn sinds haar oprichting geëvolueerd. Het huidige monetaire beleidskader is verschoven naar een expliciete inflatiedoelstelling en maximalisering van de werkgelegenheid."

"De recente verschuiving van de Fed in de richting van een gemiddelde inflatiedoelstelling, en signalen dat ze de lage beleidsrente en de aankoop van activa zal aanhouden, ondersteunen de these van een hogere nominale BBP-groei en lage rentes, een dynamiek die het niveau van de federale schuld houdbaarder maakt."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus