Nieuws

Financiële sector moet biodiversiteit steunen

De achteruitgang van de biodiversiteit vormt een groot gevaar voor de economie. De financiële sector moet volgens BNP Paribas AM zijn verantwoordelijkheid nemen door te investeren in groene oplossingen.

Jan Terlouw maakt zich er zorgen over, David Attenborough ook, en met hen vele anderen. De biodiversiteit staat wereldwijd onder zware druk, zo is duidelijk. Er zijn steeds minder insecten- en plantensoorten. Het wordt hoogste tijd te handelen en de financiële sector mag niet achterblijven. Dat is de stellige overtuiging van portfoliomanager Robert-Alexandre Poujade van BNP Paribas AM.

Overheden zijn er volgens hem tot nu toe onvoldoende in geslaagd de doelstellingen te halen, zoals die in 2010 zijn geformuleerd om het verlies van wilde dieren en planten te voorkomen. "Des te belangrijker is het dat de particuliere sector zijn steentje bijdraagt, en liefst zo snel mogelijk, want de tijd dringt."

Economisch voordeel

Poujade benadrukt dat het niet alleen gaat om het beschermen van kwetsbare dieren en planten, ook economisch gezien is biodiversiteit van levensbelang.

“Zoals de Natural Capital Finance Alliance in haar rapport Beyond Business as Usual: Biodiversity Targets and Finance opmerkt, is de helft van het wereldwijde BBP op zijn minst deels afhankelijk van een gezonde ecologie. De achteruitgang van de biodiversiteit brengt dus ook grote risico’s met zich mee voor financiële instellingen, uiteenlopend van een lager rendement tot een hoger risico op wanbetalingen en stijgende verzekeringsverplichtingen. Kortom, de ineenstorting van ecosystemen zal leiden tot de ineenstorting van de economie.”

"De ineenstorting van ecosystemen zal leiden tot de ineenstorting van de economie”

Belangrijkste sectoren

Gelukkig is het niet alleen maar kommer en kwel. Er zijn ook kansen. Zo kan de financiële sector een essentiële rol spelen bij het in goede banen leiden van de biljoenen dollars die nodig zijn om ecosystemen te herstellen. Een aantal sectoren springen er volgens Poujade uit:

  • Landbouw
  • Kleding en luxegoederen
  • Brouwers
  • Distributie/logistiek
  • Elektriciteitsbedrijven
  • Energiehandelaars en onafhankelijke producenten 
  • Mijnbouw
  • Olie- en gasbedrijven
  • Transport en opslag van olie en gas

Bij al deze sectoren is het belangrijk dat beleggers het effect op de biodiversiteit meenemen in hun besluitvorming. Bij de landbouw zijn de uitdagingen en mogelijkheden om winst te boeken waarschijnlijk het grootst. Dat is alleen al vanwege het effect dat de landbouw heeft op het klimaat. Poujade: “Er zijn schattingen dat 34% van alle broeikasgassen direct of indirect gelinkt zijn aan voedselproductie."

Drones

Andere landbouwmethoden zijn dus van groot belang en technologische hulpmiddelen kunnen daarbij helpen. Bedrijven zouden bijvoorbeeld satellieten kunnen gebruiken om te controleren of hun toeleveranciers niks te maken hebben met ontbossing. Drones kunnen worden ingezet om het tropisch regenwoud te beschermen tegen illegale houtkap, en ze zouden kunnen worden ingezet om zaden te strooien, daar waar er gaten in het oerwoud zitten.

Groene zonneparken

Een andere sector waar veel winst te behalen is, is de energiesector. Wat uiteraard helpt, is om het gebruik van fossiele brandstoffen te minimaliseren. Maar ook bij de duurzame energiebronnen kunnen aanpassingen helpen de biodiversiteit te vergroten. Zo zou er bijvoorbeeld bij de bouw van zonneparken meer aandacht geschonken kunnen worden aan de beplanting tussen de zonnepanelen.

De oceanen

Bij biodiversiteit wordt vaak in de eerste plaats gekeken naar wat we om ons heen zien, maar een groot deel van het leven vindt plaats onder water in de oceanen. De zee slaat bovendien enorme hoeveelheden CO2 op, dus voor het klimaat is het belangrijk dat de oceanen gezond zijn. 

Ook dit biedt kansen voor beleggers. Denk aan minder gebruik van plastic, duurzame viskwekerijen en windparken en schepen met milieuvriendelijke aandrijving. Ook kan er bijvoorbeeld worden gedacht aan zeewierplantages die tegelijk als voedsel en CO2-opslag dienen.

Groene steden

Tenslotte is biodiversiteit niet iets wat alleen het platteland betreft. De steden zijn net zo belangrijk. “Groene steden kunnen helpen bij de CO2-opslag en bovendien het welzijn van de bevolking verhogen.” Voor beleggers biedt dat tal van mogelijkheden. Denk aan architectenbureaus en ingenieurs, zonnepanelen en bedrijven die zich richten op groene gebouwentechniek.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie