Nieuws

Optimix moet niets van crypto's hebben

Volgens Optimix hoort bitcoin (en andere crypto’s) niet thuis in een beleggingsportefeuille. Het is geen geld, biedt geen bescherming, beweegt te heftig, en is het tegendeel van duurzaam. Daarbij zijn de koersvooruitzichten ook nog eens heel slecht.

Crypto’s zijn kwetsbaar

Het beleid van centrale banken is van groot belang voor alle risicodragende beleggingen. Optimix verwacht dat centrale banken na een volledig economisch herstel de teugels zullen aanhalen en de stimuli voorzichtig zullen afbouwen. Dit zal waarschijnlijk eind 2021, begin 2022 beginnen.

"De beleggingen die het meest hebben geprofiteerd van het extreem ruime monetaire beleid zullen dan naar alle waarschijnlijkheid het meest kwetsbaar blijken. Dat zullen met name de crypto-valuta’s zijn."

Crypto's zijn geen geld

Bitcoin en andere crypto's zijn volgens Optimix geen valuta. Een valuta moet algemeen geaccepteerd zijn als ruil-/betaalmiddel, rekeneenheid en spaarmiddel. Weinig producten of diensten worden geprijsd in crypto’s, dus een handig betaalmiddel is het niet.

"Het gegeven dat er een maximum van 21 miljoen bitcoins gedolven kan worden, maakt dat het prijspeil in een groeiende economie constant zou dalen. Als spaarmiddel is het ook niet geschikt. Daarvoor is bitcoin te weinig geaccepteerd, liquide en waardevast."

Crypto’s zijn geen edelmetalen

Edelmetalen hebben met crypto’s gemeen dat ze geen inkomen genereren, aangezien er geen dividend of rentecoupon wordt uitgekeerd. Een belangrijk verschil volgens Optimix is dat edelmetalen wel tastbaar zijn en voor productie- en consumptiedoeleinden gebruikt kunnen worden.

In historische context bieden edelmetalen bescherming bij een oplopende inflatie. Of bitcoin die functie kan vervullen, is volgens Optimix twijfelachtig, omdat speculatie een grote invloed heeft op de prijsvorming. Ook vindt de vermogensbeheerder de enorme beweeglijkheid van uit beleggingsoogpunt crypto’s onwenselijk.

Crypto's zijn niet duurzaam

Het delven van crypto’s slurpt energie. Bitcoin en veel andere crypto’s zijn gebouwd op de blockchaintechnologie. Dit betekent dat er geen centrale database is waarin transacties worden opgeslagen, maar dat de transacties worden geverifieerd door de deelnemers. Om een bitcoin te kunnen delven, moet er een bepaalde omvang aan transacties geverifieerd worden. Als dat bereikt is komt de delver in aanmerking om een puzzel op te lossen.

Momenteel zijn er 18,5 van de maximaal 21 miljoen bitcoins gedolven. Elk seconde worden er 160 triljoen berekeningen gemaakt. Volgens een schatting van de Universiteit van Cambridge wordt twee derde van de energie die bitcoin verbruikt uit fossiele energiebronnen gehaald. "Hier botst het bitcoinverhaal met het belang van duurzaam beleggen."

Crypto's zijn geen langetermijnbelegging

In tegenstelling tot de aandelenbeurs die vooruitkijkt is bitcoin volgens Optimix een kortzichtig verhaal. "Als centrale bankiers de teugels aanhalen en het monetaire beleid verkrappen, zal de bitcoinkoers corrigeren."

"Veel huidige kopers van de bitcoin willen snel winst maken. Deze speculatiedrift staat haaks op de langetermijnvisie die Optimix loslaat op z'n beleggingskeuzes. De bubbels die deze speculatiedrift tot gevolg heeft, zal vroeg of laat knappen."


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

De impact van het coronavirus