Nieuws

Bang voor inflatie? Koop goud

Goud biedt volgens de niet geheel onafhankelijke branche-organisatie World Gold Council goede bescherming tegen inflatie in de breedste zin van het woord.

Na een jaar van zorgen over de coronacrisis kunnen we zo langzamerhand weer opgelucht ademhalen. Met het vaccinatieproces in volle vaart kan de economie zich weer herstellen.

Voor beleggers levert dat een nieuw probleem op. Het krachtige herstel van de economie zal zeker tijdelijk gepaard gaan met een relatief hoge inflatie van boven de 2%. Dat is ook het gevolg van  opstartproblemen aan de aanbodzijde. Denk bijvoorbeeld aan het huidige tekort van computerchips en grondstoffen, zoals ijzererts en koper.

Zeker als een hoger prijspeil gepaard gaat met een snelle stijging van de rente kan dat voor turbulenties zorgen op de financiële markten. De vraag is of en hoe beleggers zich daartegen kunnen beschermen. 

Sinds de jaren '80

De meest klassieke vorm van inflatiebescherming is het kopen van goud. Volgens de World Gold Council is het zeker de moeite waard om ook nu weer goud als hedge te gebruiken in de portefeuille. 

Het argument voor goud als inflatiehedge is op het eerste gezicht nog niet eens zo sterk. De laatste 30 jaar was vooral in de VS de correlatie tussen consumentenprijzen (CPI) en de goudprijs niet bijster groot. De laatste langere periode waarin de Amerikaanse CPI en de goudprijs gelijk opgingen, was in de jaren 70 en 80. Daarna was de correlatie met name in de VS minder groot.

De Fed

Volgens de World Gold Council is de reden van dit gebrek aan correlatie de lage inflatie. De CPI kwam zelden boven de 2% uit, mede dankzij een vrij strikt beleid van de Federal Reserve en de ECB.

Maar dat wil nog niet zeggen dat dit altijd zo blijft. De Fed en de ECB hebben aangegeven op korte termijn een hogere inflatie te accepteren. Als daardoor obligatiemarkten in mineur raken, kan goud volgens de Gold Council opnieuw gaan glanzen.

Asset price inflation 

De Gold Council beroept zich daarbij op de lange termijn en een sterke correlatie tussen goud en inflatie in een bredere zin dan alleen CPI. Denk aan prijsstijgingen van effecten en vastgoedprijzen. 

Wat beleggers volgens de Gold Council vooral in de gaten moeten houden, is niet zozeer de CPI, maar veel meer de geldvoorraad (M2) en de economische groei. Hoe hoger de groei en hoe sneller M2 oploopt, des te meer bescherming biedt goud tegen inflatie en een koersval van andere vermogensbestanddelen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie