Nieuws

De disruptieve kracht van duurzaamheid

De duurzaamheidstrend is geen win-win-situatie. De harde realiteit is dat de ESG-trend winnaars oplevert, maar ook heel veel verliezers.

Landen, bedrijven, individuen: iedereen moet zijn steentje bijdragen om de klimaatverandering tegen te gaan en de steeds grotere ongelijkheid in de wereld te bestrijden.

Vooral politici hebben er een handje van te zeggen dat dit zonder pijn lijden kan. Maar volgens Robert Almeida en Robert Wilson van vermogensbeheerder MFS is dit een illusie. "Er gaan binnen het bedrijfsleven slachtoffers vallen", schrijven zij in hun blog Duurzaamheid is niet gratis.

Win-win situatie?

“In delen van de beleggingsgemeenschap is de heersende opvatting dat de groeiende aandacht voor duurzaam ondernemen een ultieme win-win situatie is. Deze groep gaat ervan uit dat als werkgevers hun mensen meer betalen, dit zal leiden tot een hogere omzet en productiviteit en uiteindelijk lagere kosten. Zij redeneren dat het terugdringen van de CO2-uitstoot niet alleen goed is voor de planeet, maar ook voor de bedrijfsresultaten. Helaas is de realiteit een andere. Duurzaamheid is niet gratis, en naar onze mening zullen de inspanningen om groener en socialer te worden veel bedrijven voor een uitdaging stellen en misschien een aantal zelfs failliet doen gaan”, aldus Almeida en Wilson.

De coronacrisis heeft het pijnlijke ESG-transformatieproces volgens hun alleen maar versneld, want de pandemie heeft niet alleen de trend versterkt richting digitale media, cloud computing en thuiswerken. Nee, het heeft er ook voor gezorgd dat beleggers steeds meer waarde hechten aan het ecologische en sociale gedrag van bedrijven.

Verenigde Naties

Volgens Almeida en Wilson is dat goed af te lezen aan de informatie die bedrijven geven tijdens analistenbijeenkomsten. De term "corporate social responsibility" (CSR) valt tijdens dit soort bijeenkomsten steeds vaker. Hetzelfde geldt voor de door de Verenigde Naties opgestelde 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).

Almeida en Wilson twijfelen niet aan de noodzaak van veranderingen, maar wel aan het naïeve idee dat er geen disruptieve kracht uitgaat van de ESG-trend.

Neem het voorbeeld van de retailsector in de VS. Die is door corona al zwaar gehavend. Maar wat gebeurt er als het minimumloon van 7,25 dollar naar 15 dollar gaat? Dat mag dan wel sociaal rechtvaardig zijn, maar het betekent ook dat de arbeidsintensieve detailhandel en de horeca het heel lastig krijgen, en vermoedelijk bij bosjes om zullen vallen.

Olie

Hetzelfde kun je zeggen van de oliesector of chemie. Die worden nu nog op de been gehouden door de grote vraag uit emerging markets, maar wat als die ook overstappen op elektrische auto's? Met de verbrandingsmotor verdwijnt een derde van de wereldwijde vraag naar olie. Dat kan bijna niet anders dan pijn doen.

Voor Almeida en Wilson is het evident dat duurzaamheid een even disruptieve kracht is als het internet of de stoommachine. De kloof tussen bedrijven die zich weten aan te passen en niet, zal groot zijn. Voor beleggers betekent dat grote kansen, maar ook grote risico’s.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie