Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit
Nieuws

Energietransitie in opkomende landen heeft grote potentie

Beleggers kunnen een belangrijke rol spelen in de urgente energietransitie van opkomende landen. Een belegging in duurzame energie in deze landen heeft grote impact op de lokale bevolking, de economie en de aanpak van klimaatverandering, stelt Jacco Minnaar van Triodos IM. “Daarbij biedt dit thema beleggers ook nog eens een goed risicorendementsprofiel.’’

Opkomende landen staan voor een enorm dilemma. Ze zijn relatief kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering en hebben bovendien weinig financiële slagkracht om de schade ervan te beperken. Aan de andere kant neemt de energiebehoefte en energieschaarste in deze landen toe, als gevolg van een groeiende economie en bevolking.

Jacco Minnaar (zie foto), managing director van Triodos Investment Management: “Wereldwijd hebben circa 800 miljoen mensen onvoldoende toegang tot elektriciteit. Daarnaast hebben 2,6 miljard mensen geen goede kookfaciliteiten en zijn afhankelijk van houtskool, steenkool of mest. Het hebben van toegang tot moderne energieoplossingen betekent voor veel mensen het verschil tussen armoede en voorspoed. Als we deze sociale en economische uitdagingen niet oppakken, kunnen we ook het klimaatprobleem niet oplossen. Het oplossen van beiden gaat hand in hand.’’

De fossiele brandstoffen waar veel landen nog van afhankelijk zijn, verergeren niet alleen het klimaatprobleem, ze zijn ook een financieel probleem voor opkomende landen. Veel van deze brandstoffen moeten worden geïmporteerd, waardoor mensen, bedrijven en overheden kwetsbaar zijn voor de prijsschommelingen van onder meer steenkool en olie.

Duurzame energieoplossing

De oplossing is om de energietransitie van opkomende landen te faciliteren met nieuwe duurzame energieprojecten. Deze projecten dragen bij aan het uitbreiden en verbeteren van de capaciteit van stroomnetten (grid), maar kunnen ook zorgen voor lokale, zogeheten off-grid oplossingen buiten de grote nutsbedrijven om, zoals bijvoorbeeld lokale zonnecollectoren, bijvoorbeeld voor bedrijven die willen verduurzamen of hun afhankelijkheid van een onbetrouwbare gecentraliseerde stroomvoorziening willen verkleinen.

"Dit is precies waar onze strategie voor duurzame energie in opkomende markten zich op richt’’, stelt Minnaar. Deze impactstrategie van Triodos IM sluit daarbij onder meer aan op de Social Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties waarbij de energietransitie, maar ook de bestrijding van armoede belangrijke doelstellingen zijn. De energietransitie van opkomende landen biedt impactbeleggers de mogelijkheid om een positieve bijdrage te leveren op sociaal, economisch en klimaatgebied.

"De energietransitie van opkomende landen biedt impactbeleggers de mogelijkheid om een positieve bijdrage te leveren op sociaal, economisch en klimaatgebied"

"Voor de opkomende landen zelf is het een uitgelezen kans om een vervuilende fase geheel over te staan en direct over te stappen op energie uit water, zon en wind”, aldus Minnaar. Hierbij houdt Triodos IM wel vast aan de eigen duurzame criteria. Zo wordt er bij hydro-projecten gekozen voor kleinschalige run-of-the-river-projecten die een rivier niet blokkeren. “Op die manier houden we ook rekening met cruciale factoren zoals biodiversiteit en de leefomgeving van de lokale bevolking,” aldus Minnaar.

Rendement en risico

Een belangrijke ontwikkeling is dat de kosten van opwekking en opslag van duurzame energie hard zijn gedaald, waardoor deze vorm van energie inmiddels ook financieel een goed alternatief vormt voor fossiele brandstoffen. In combinatie met de groeiende vraag naar energie in opkomende markten biedt dit een interessant rendementspotentieel voor beleggers.

“Duurzame energie is sterk in opkomst. In 2019 werd er in opkomende landen voor 152,2 miljard dollar geïnvesteerd in duurzame energie, tegen 130 miljard in ontwikkelde landen”, illustreert Minnaar. De investeringen binnen de impactstrategie betreffen voornamelijk leningen voor projecten.

Private debt in emerging markets? “Dat kan beleggers wellicht als een spannende beleggingscategorie klinken”, erkent fondsmanager Angeles Toledo. “De due dilligence van beleggingsprojecten kan complex zijn en vanzelfsprekend zijn er ook risico’s om rekening mee te houden. Wij hebben echter veel ervaring en impact-expertise om die risico’s te beheersen.

Uitgebreid netwerk

Ook heeft Triodos IM door de jaren heen een uitgebreid netwerk van partners opgebouwd, van gespecialiseerde lokale en internationale financiële instellingen met wie wij samenwerken, zoals ontwikkelingsbanken. Angeles Toledo: "We beleggen in technologie die zichzelf al bewezen heeft en kiezen in de energiemarkten voor vaste afnamecontracten die doorgaans 15 jaar lopen. Daarbij dekken wij (hedge) ook de valutarisico’s af. We hebben op die manier het rendementsrisicoprofiel erg aantrekkelijk kunnen maken.”

Rol binnen beleggingsportefeuille

Ook binnen een bestaande beleggingsportefeuille biedt deze vorm van private debt toegevoegde waarde. De rendementen zijn relatief hoog terwijl het risico relatief laag is.

"Het beheersen van risico is een prioriteit"

Toledo: “Dat is in de huidige search for yield een groot voordeel. Ook versterkt deze beleggingscategorie de diversificatie binnen portefeuilles, vanwege de lage of zelfs negatieve correlatie met andere beleggingscategorieën. Daarbij spreiden we ook de impactstrategie zelf, van leningen aan nutsbedrijven tot kredieten voor kleine off-grid projecten. Het beheersen van risico is een prioriteit.”

Als belegger speelt u een belangrijke rol in de wereldwijde energietransitie. Download het strategiedocument Powerful potential -Financing Renewable Energy in Emerging Markets van Triodos Investment Management en ontdek hoe u kunt bijdragen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine ETF's