Nieuws

Ethisch niks mis met hedgefondsen, maar...

Hedgefondsen zijn nuttig, doordat ze vaak als eerste bedrijfsmisstanden signaleren. De hoge kosten die daarvoor in rekening worden gebracht, maken hedgefondsen eigenlijk onbelegbaar.

Hedgefondsen hebben bij velen een slechte naam, omdat ze als roofdieren alleen uit zijn op het kapotmaken of leegroven van beursgenoteerde bedrijven. Vooral het speculeren op koersdalingen wordt als onethisch uitgelegd.

The secret pension fund manager, een anonieme columnist van Citywire, deelt deze mening geenszins. Toch is deze onbekende insider kritisch op de meeste hedgefondsen. Niet vanwege hun onethische karakter, maar vanwege de in zijn ogen belachelijk hoge kosten die in rekening worden gebracht.

Zuiverende factor

Volgens the secret pension fund manager hebben hedgefondsen wel degelijk een nuttige functie in het systeem. Natuurlijk zitten er rotte appelen bij die zich schuldig maken aan voorkennis of andere foute handelingen, maar die heb je overal. 

Het goede van hedgefondsen is dat ze vaak als eerste zien waar het misgaat bij een bedrijf. Zij zijn als het ware de kanarie in de kolenmijn. Ze zorgen voor marktcorrecties, daar waar nodig, en brengen regelmatig bedrijfsmisstanden aan het licht. Ofwel, ze houden de beurzen schoon en efficiënt.

2-en-20 

Waar the secret pension fund manager wel bezwaar tegen maakt, is de gangbare kostenstructuur van twee-en-twintig, en het feit dat hedgefondsen soms helemaal geen echte hedgefondsen zijn.

Bij de twee en-twintig kostenregeling ontvangen hedgefondsmanagers een basisvergoeding van 2% over het geïnvesteerde vermogen met daar bovenop een prestatiebeloning van 20%. Wat dat betekent? Rekent u even mee.

Als een hedgefonds in één jaar een bruto rendement boekt van 5%, dan gaan daar allereerst 2% af als basisvergoeding en vervolgens nog eens 0,6% (3% x 20%) als winstbonus. Wat resteert is een rendement van 2,4%, waarbij de hedgefondsmanager naar huis gaat met meer dan 50% van het totaalrendement.

Veel beloven, weinig leveren

Sommige hedgefondsmanagers zullen dan zeggen dat 2,4% toch helemaal niet zo gek is in een lage-rente-wereld zoals nu. Het grote voordeel is bovendien dat het resultaat losstaat van algemene ontwikkelingen op de beurs. We hebben hier te maken met een veilige hedge, die zowel in goede als in slechte tijden functioneert. Zo is het verhaal.

The secret pension fund manager is daar niet van overtuigd. Ten eerste blijft de beloning volgens de anonieme columnist nog altijd te hoog. Daarnaast is het voor hedgefondsmanagers vrij eenvoudig om een lage beta te halen. 

Een extreem voorbeeld dat hij geeft, is het denkbeeldige hedgefonds ABC dat zijn geld voor de helft in cash en voor de andere helft in passieve indexfondsen steekt. Als de aandelenbeurs met 10% stijgt, dan boekt dit fonds een winst van 5%. Daalt de beurs met 10%, dan komt het rendement uit op -5%. Desondanks mag ABC voor dit magere resultaat gewoon zijn 2-en-20-regeling hanteren.

Dit mag dan een extreem voorbeeld zijn, maar volgens the secret pension fundmanager is het wel degelijk een reëel probleem dat hedgefondsen veel beloven, weinig leveren, en toch hoge kosten in rekening brengen. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie