Nieuws

Olie in verdomhoekje maar prijs daalt niet

De energiesector investeert minder en komt minder gemakkelijk aan nieuw kapitaal. Reden waarom lagere olieprijzen volgens DWS dit decennium onwaarschijnlijk zijn.

Morgen komen de Opec-landen weer eens samen. Dankzij de discipline van de Opec bleven de olieprijzen de afgelopen maanden op een respectabel hoog peil, maar door het economische herstel mogen de productievolumes weer stijgen.

Toch is de vreugde over het wereldwijde economische herstel in deze sector veel beperkter dan in andere cyclische sectoren, zoals onderstaande grafiek laat zien. Ten eerste is er de relatieve prijsontwikkeling van de door fossiele brandstoffen gedomineerde energiesector die al jaren slechts in één richting gaat: bergafwaarts. De vraag naar olie neemt nu nog toe, maar op langere termijn denken beleggers dat de vraag afneemt.

Dalende investeringen

De sector zelf voelt ook nattigheid. In 2014 maakten kapitaalinvesteringen van de energiesector bijna de helft uit van de investeringen van alle andere sectoren samen, maar dit relatieve aandeel is nu gedaald tot minder dan 15%. Dit percentage daalt in de context van economische stimuleringspakketten in de Verenigde Staten en Europa wellicht nog verder. Deze pakketten ondersteunen immers allesbehalve conventionele energie.

Tegelijkertijd zijn beleggers steeds minder bereid om nieuw kapitaal in de sector te pompen en daar lijdt vooral de hongerige Amerikaanse schalieolie-industrie onder. Nu duurzaamheid steeds belangrijker wordt bij de beleggingsbeslissingen van institutionele beleggers ziet het plaatje er nog somberder uit.

Prijspieken niet uitgesloten

Er is geen gouden toekomst meer voor de oliesector maar prijspieken in het zwarte goud zijn niet uitgesloten. Want de terughoudendheid van de olie-industrie om te investeren, zorgt er waarschijnlijk voor dat de vraag naar olie die wellicht voorlopig nog toeneemt, op een krapper aanbod stuit.

Normaal gesproken treedt in een kapitaalintensieve industrie zoals de oliesector het mechanisme van de varkenscyclus in werking. Hierbij wordt het door onvoldoende investering veroorzaakte aanbodtekort gevolgd door een stijging van de prijzen, waarop nieuwe investeringen volgen die op hun beurt weer voor dalende prijzen zorgen. Maar de druk om de CO2-intensieve energieproductie geleidelijk af te bouwen is nog nooit zo groot geweest en hernieuwbare energiebronnen worden steeds concurrerender. Hierdoor zal de bereidheid om op olieprijsstijgingen te reageren met capaciteitsuitbreiding getemperd worden.

Dus ondanks of juist dankzij het feit dat olie in het verdomhoekje zit, kunnen automobilisten er niet vanuit gaan dat ze goedkoper uit zijn aan de benzinepomp.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Impact beleggen