Nieuws

Goed geld verdienen met betere voeding

De productie van biologische voeding en vleesvervangers is niet langer voorbehouden aan kleine bedrijven die opereren in de marge. Er komen steeds meer professionele partijen die op de beurs voor furore kunnen zorgen. Pictet AM is enthousiast.

Biologische landbouw in combinatie met het eten van minder tot geen vlees wordt niet door iedereen omarmd. Denk maar aan alle boerenprotesten in Nederland tegen strengere stikstofregels. Toch hebben we volgens Pictet Asset Management met een ongelofelijk krachtige trend te doen die door corona alleen maar verder is versterkt.

In het rapport Better for you, better for the planet – food after Covid geeft Pictet AM het voorbeeld van het Texaanse bedrijf Vital Farms, een op het eerste gezicht hippieachtig landbouwbedrijf, zonder pesticides en een akker vol wilde planten, dat bij nader inzien super succesvol blijkt met onder andere eieren waar consumenten een kapitaal voor over hebben. Beleggers waarderen dat ook. Vital Farms kreeg dit jaar een beursnotering met een waardering van 1,3 miljard dollar. Daar is niks zweverigs aan.

Covid

Pictet verwacht dat er in de toekomst veel meer bedrijven zijn zoals Vital Farms. Covid-19 heeft daar op twee manieren aan bijgedragen.

  1. Ten eerste hebben voedselproducenten hun toeleveringsketens moeten herzien omdat de pandemie de wereldhandel heeft verstoord. Complexe internationale bevoorradingsketens worden daardoor kritischer beoordeeld.
  2. Ten tweede zie je overal dat Covid-19 heeft gezorgd voor een groeiende behoefte aan gezonde (trendy) kwaliteitsproducten.

Voorloper VK

Groot-Brittannië is volgens de consultancy Accenture een duidelijk voorbeeld van een groeimarkt. De verkoop van ethisch verantwoord voedsel zat daar al langer in de lift. In de vijf jaar tot 2018 bedroeg de groei 40%. De komende twee jaar komt daar volgens Accenture nog eens 17% bij. De omzet heeft dan een omvang bereikt van 9.6 miljard pond. Dat is geen kattenpis.

De groei lokt ondertussen ook enorme investeringen aan. De voedingsindustrie investeert in allerlei hightechoplossingen om de kosten laag te houden en afvalstromen te beperken. Er wordt bovendien constant gezocht naar nieuwe vleesvervangers.

Vleessector

De sterkst getroffen sector door Covid is de veeteelt. Zo is het inmiddels duidelijk dat er een sterke link bestaat tussen obesitas en de overlevingskansen bij een Covid-besmetting.  Vlees geldt nou eenmaal als een belangrijke dikmaker.

Tegelijkertijd is het tijdens de pandemie steeds meer mensen duidelijk geworden hoe groot de ecologische voetafdruk is van de veeteelt. Het gaat om 15% van de wereldwijde broeikasgassen en 29% van het zoetwatergebruik.

Dat speelt voedingsproducenten als Beyond Meat en Impossible Food uiteraard in de kaart. Pictet AM verwacht dat dit soort dier- en milieuvriendelijke bedrijven het de komende jaren goed zullen doen op de beurs.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus