Nieuws

De koperprijs moet wel stijgen

Niet alleen het herstel van de wereldeconomie stuwt de koperprijs, maar tal van grote trends, zoals bijvoorbeeld EV en 5G, maken dit basismetaal steeds gewilder.

Olie en industriële metalen zitten sinds eind 2020 in de lift. De snelle economische herstart heeft bij sommige beleggers al geleid tot de (wens)gedachte dat er een nieuwe supercyclus voor grondstoffen in de maak is. BlackRock Investment Institute ziet de toekomst naar eigen zeggen wat genuanceerder, zo staat in het laatste wekelijke marktcommentaar, getiteld Commodities rewired.

De stijgende olieprijs door de economische herstart is maar tijdelijk, aldus BlackRock, al kunnen sommige metalen ook de komende jaren nog profiteren van de transitie naar groen. “Olie had het vorig jaar al zwaar toen de reisindustrie instortte. Die zal na de pandemie natuurlijk weer opkomen, maar op de lange termijn is de vraag naar olie aan het dalen."

Voor koper zijn de perspectieven heel veel beter. "Er is een groot tekort aan koper door slecht onderhouden mijnen, die door de pandemie ook nog eens stillagen. Onderwijl stuwt de transitie naar een CO2-arme economie de vraag naar koper, terwijl die naar olie juist doet opdrogen.”

"Er is een groot tekort aan koper door slecht onderhouden mijnen"

Ofwel, de energietransitie zal de vraag naar fossiele grondstoffen op de lange termijn uithollen. Als de prijs van olie na de pandemie dus weer omhoogschiet, is dat maar van korte duur. Tegelijkertijd zorgt de energietransitie voor een structurele vraag naar veel industriële metalen en dat kan nog tientallen jaren aanhouden, schrijft BlackRock.

Vergeet EV en 5G niet

De grootste vermogensbeheerder staat niet alleen in de mening dat sterke kopervraag een blijvertje is. Er zal veel koper nodig zijn voor transities in de wereldeconomie die de komende jaren gestalte krijgen, zoals de uitrol van 5G en elektrisch rijden. Tegelijkertijd kampt de kopermarkt nu al met tekorten. Het sterkt Newton-portefeuillemanager Suzanne Hutchins in haar verwachting dat de prijs van koper verder omhoog kan, zo schrijft zij in de publicatie The rise of copper.

Het belang van koper kan volgens Hutchins moeilijk worden onderschat. Koper is essentieel voor de productie van elektrische voertuigen (EV’s). Het wordt bijvoorbeeld gebruikt in de batterijen, elektromotoren, bedrading en in de oplaad-infrastructuur. Het marktaandeel van volledig elektrische en plug-in hybride auto’s zal naar verwachting oplopen naar 19% van de totale markt in 2030 en 72% in 2040.

Een andere factor die de vraag naar koper vergroot, is de uitrol van 5G-netwerken. Nieuwe voorzieningen zullen nodig zijn om aan de wereldwijd groeiende vraag naar complexe data te kunnen voldoen. Hieraan ten grondslag liggen onder andere meer flexibiliteit rond thuiswerken, de populariteit van digitale gezondheidsmonitoring en de verspreiding van mobiel bankieren. Hoewel 5G draadloos is, is koper nodig om alle apparatuur aan te sluiten. Ook wordt het gebruikt om 5G-basisstations en datacenters te bouwen.

Hutchins concludeert: “Mogelijk zitten we in de eerste etappe van een structurele bull markt voor koper, hoewel de rit hobbelig kan zijn."

Stijgende koperprijs geen vals signaal

Los van specifieke trends die de vraag naar koper stuwen, profiteert het metaal als geen ander van het krachtige herstel van de wereldeconomie. De prijs van koper loopt daarbij vooruit op de economie, weet Edin Mujagic.

"De reden voor de sterke correlatie tussen koper en de wereldeconomie schuilt in het feit dat koper vrijwel in alle producten te vinden is en in alle sectoren van de economie wordt gebruikt. Voordat de producten waar koper in zit, worden vervaardigd, moet het metaal eerst worden besteld. Stijgende vraag betekent stijgende prijzen. Stijgende productie betekent hogere economische groei. Ergo: een stijgende koperprijs is een voorbode van betere economische tijden. Een dalende prijs van koper is juist aanleiding somberder te worden over economie op korte termijn."

"Een stijgende koperprijs is een voorbode van betere economische tijden"

Dat de koperprijs sde laatste maanden stevig in de lift zit, verbaast Mujagic dus niet. De wereldeconomie ging vorig jaar gebukt onder de coronapandemie en 2021 is het jaar van de grote inhaalslag. De stijging van de koperprijs van de afgelopen maanden is zeker geen vals signaal."


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

Assetallocatie