Nieuws

Vijf miskende beleggingstrends

Beleggers lijken volgens Justin Thomson van T. Rowe Price vijf wereldwijde trends te onderschatten. Te weten: De terugkeer van Japan, kansen in China, tech buiten de VS, waarde-aandelen in de opkomende markten, en de veerkracht van de internationale markten. We gaan samen met Thomson het rijtje af.

1. Japan is terug

"Het is nu zo'n 30 jaar geleden dat de beruchte zeepbel op de Japanse aandelenmarkt klapte. Veel beleggers associëren de Japanse economie sindsdien met aanhoudend lage groei en dito inflatie en met een economie die gebukt gaat onder vergrijzing en bevolkingsafname.

Justin Thomson van T. Rowe Price

Ondanks deze trends was Japan de afgelopen 10 jaar de best presterende ontwikkelde aandelenmarkt buiten de VS. De prestaties werden ondersteund door beleidsmatige structurele veranderingen in het bestuur van ondernemingen en het niveau van de buitenlandse investeringen. Dit heeft geleid tot een verbetering van de winstprofielen van bedrijven, waardoor Japanse aandelen hun verleden van lage rendementen achter zich hebben gelaten en aansluiting hebben gevonden bij de winstgevendheid van vergelijkbare bedrijven wereldwijd.

De befaamde kracht en efficiëntie van de Japanse industriële productie gaat nu vergezeld van verbeteringen in het kapitaal- en balansbeheer. Deze komen tot uiting in veranderingen in de patronen van kapitaalallocatie, waarbij de combinatie van dividenden en buy-backs in de loop van de tijd is toegenomen, waardoor het potentiële rendement voor beleggers in aandelen is verhoogd. Deze veranderingen zullen in de volgende cyclus een krachtige motor zijn voor Japanse aandelen."

2. Chinese beurs nog altijd niet bekend

"Beleggers zijn wellicht bekend met een handvol grote Chinese bedrijven die wereldwijd de krantenkoppen halen in sectoren als technologie en communicatie, maar wie bereid is om de overige beleggingsmogelijkheden te verkennen, kan aandelen vinden die waarde op de lange termijn genereren. 

Desondanks zijn veel beleggers nog altijd onderwogen in Chinese effecten. Dat is jammer, want beleggers kunnen meer doen om het alphapotentieel van China's groeiende en diverse markt aan het licht te brengen."

3. Tech kent geen grenzen

"Tijdens de recente disruptieve omwenteling domineerde een aantal grote Amerikaanse techbedrijven. Vaak was dit terecht, gezien hun duizelingwekkende groei. Echter innovatie en ontwrichting is niet voorbehouden aan Amerikaanse bedrijven alleen. Ontwrichtende technologiebedrijven vertegenwoordigen inmiddels 50% van de MSCI China Index en 40% van de MSCI EM Index. Een mondiale beleggingsbril is van essentieel belang om de vele techkansen ten volle te benutten."

4. Waarde staat weer in de belangstelling, vooral in opkomende markten

"Nu de markten records breken, ziet de relatieve waarderling van waarde-aandelen er steeds gunstiger uit. Het klimaat voor value stockpickers is duidelijk verbeterd. Het blijft echter belangrijk om een onderscheid te maken tussen bedrijven die cyclisch onder druk staan en bedrijven die meer onderliggende structurele problemen op lange termijn hebben. Juist in de opkomende markten liggen er voor deze stockpickers goede kansen, omdat de waarderingsverschillen tussen groei- en waarde-aandelen groot is"

Daarnaast zijn valuta's van opkomende markten ondergewaardeerd. Aangezien niet-Chinese opkomende landen een relatief grote blootstelling hebben aan cyclische sectoren, zoals de financiële sector, grondstoffen en industrie, liggen hier de beste kansen voor beleggers in waardeaandelen."

5. Niet-Amerikaanse aandelen in de picture

"Verschillende factoren wijzen erop dat aandelen buiten de VS  gaan outperformen. Factoren die voorheen de Amerikaanse aandelenmarkt begunstigden, zoals lage rentes, zullen waarschijnlijk onder druk komen te staan. Het krachtige herstel van de Amerikaanse groei, gevoed door een verbetering van het consumentenvertrouwen en massale stimuleringsuitgaven, zal waarschijnlijk doorwerken in de inflatieverwachtingen. Dat zou de beleidsrente uiteindelijk opdrijven en met name wegen op tech- en andere sectoren die hebben geprofiteerd van de historisch lage Amerikaanse rente.

Ook een zwakkere Amerikaanse dollar kan het rendement buiten de VS verbeteren. Het einde van het tijdperk van Amerikaans exceptionalisme in termen van hogere reële rentetarieven, hogere nominale en reële groeicijfers in combinatie met een nu overvloedig aanbod van dollars zou kunnen leiden tot een periode van aanhoudende zwakte van de dollar.

Als de trend van outperformance van Amerikaanse aandelen ten opzichte van aandelen in de rest van de wereld keert, dan zouden beleggers kunnen gaan schuiven met hun allocaties, wat extra momentum voor niet-Amerikaanse aandelen genereert."


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?