Nieuws

Obligatiedekking gezocht

Wat moeten obligatiebeleggers doen om zich te beschermen tegen de stijgende Amerikaanse rente? State Street adviseert kortere looptijden, minder Treasuries en minder credits. High yield en EMD-obligaties moeten goed overeind kunnen blijven.

De kans is groot dat dit een jaar wordt met hoge economische groei en oplopende inflatie. Vooral in de Verenigde Staten betekent dat - na het rampzalige 2020 - ook een oplopende rente.

Voor aandelenbeleggers levert dat zowel voor- als nadelen op. Zo zouden de bedrijfswinsten en dividenden wel eens fors kunnen stijgen, terwijl aan de andere kant de rentelasten stijgen.

Voor obligatiebeleggers is er weinig om vrolijk van te worden. Jason Simpson, obligatiestrateeg van State Street Global Advisors, adviseert obligatiebeleggers daarom dit jaar zoveel mogelijk op safe te spelen. Als de inflatie dan weer tot bedaren komt en de economie in rustiger vaarwater, kan er weer wat meer risico worden genomen.

Korte duration

Dekking kan op een aantal manieren verkregen worden. Je kunt natuurlijk afscheid nemen van (een deel van) de obligatieportefeuille, maar voor institutionele beleggers is dat geen optie. De eerstvolgende manier is door het verkorten van de looptijden (duration).

Uit het verleden is bekend dat de prijselasticiteit van obligaties met een korte looptijd kleiner is dan die van langlopende obligaties. Met andere woorden, als de inflatie oploopt, blijven deze obligaties redelijk goed liggen.

Mixen met high-yield

Een andere mogelijkheid is het nemen van meer risico door meer in high-yield bedrijfsobligaties te zitten. Dat zijn obligaties van bedrijven met een zwakke kredietwaardigheid. Deze reageren normaal gesproken minder op schommelingen van de rente op staatsobligaties. Voor bedrijfsobligaties met een investment grade (hoge kwaliteit) geldt dat minder.

Ten derde kan het lonen om wat meer te beleggen in hybride obligaties, die wat meer tegen een aandeel aanleunen. Het meest logische voorbeeld hiervan zijn coverteerbare obligaties.

Obligaties uit opkomende markten ten slotte verdienen ook een plekje in de portefeuille van Simpson, waarbij hij dollarobligaties prefereert boven EM-schulden met een waardering in lokale valuta.

Wanneer weer in Treasuries?

Laatste vraagstuk dat moet opgelost, is hoe lang de rente op 5-, 10- en 30 jarige Treasuries blijft stijgen. Simpson gaat uit van een relatief korte periode. Er is volgens hem een grote correlatie met de kwantitatieve verruiming (QE) van de Federal Reserve en de rente. 

De Fed begint meestal ruim van tevoren aan te kondigen dat QE zal worden afgebouwd. Zodra Jerome Powell begint met dit "telefoneren", kan de rente nog een paar maanden stijgen. Maar de ervaring van de laatste tien jaar leert dat de rente meestal al paar maanden voor het zover is, begint te dalen.

Dus als Powell zegt dat de Fed in december begint met tapering (afbouwen) dan ligt het hoogtepunt van de 10-jaarsrente een paar maanden daarvoor.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie