Nieuws

De balansact van institutionele beleggers

De forse koersstijgingen van aandelen en het achterblijven van obligaties betekent dat institutionele beleggers aandelen moeten verkopen en obligaties kopen om de portefeuillewegingen constant te houden. Dat leidt niet tot grote beursuitslagen, zo verwacht Daniel Morris van BNP Paribas AM.

Institutionele beleggers kiezen uit veiligheidsoverwegingen bijna altijd voor modelportefeuilles met een vaste verhouding tussen obligaties en aandelen. Dat kan bijvoorbeeld zijn 40% obligaties en 60% aandelen, of 50% van beide. Hoe dan ook, moet de portefeuille een keer in de zoveel tijd terug in balans worden gebracht, wat dit jaar een grote krachtsinspanning kan worden. 

Dat heeft alles te maken met de sterk uiteenlopende rendementen. Daniel Morris van BNP Paribas Asset Management rekent in zijn blog Investors’ Corner voor dat de MSCI World Index voor aandelen eind maart op een voortschrijdend totaalrendement over 12 maanden zat op 55%. De vergelijkbare obligatie-index Bloomberg Barclays Global Aggregate kwam over dezelfde periode niet verder dan een rendement van 4,7%.

Groot rendementsverschil

Er was dus een enorm rendementsverschil. Alleen in het eerste kwartaal was er een outperformance van aandelen van 9,2% en in het vierde kwartaal van 2020 zelfs 12,4%.

Je zou verwachten dat dit bij een herbalancering gaat zorgen voor grote fundflows, maar zo dramatisch is het niet, zegt Morris.

Minimale aanpassing

Uit de cijfers blijkt dat institutionele beleggers al jaren meer obligaties kopen dan aandelen. Daardoor blijven de verschillen ten opzichte van de modelportefeuille automatisch klein.

Als ervan wordt uitgegaan dat dit ook in het eerste kwartaal zo was dan zitten aandelen nu ongeveer 0,4% boven hun vaste waarde en bedrijfsobligaties 0,3% eronder. Bij staatsobligaties is het maar nipt negatief.

Klein bier

Om dit weer glad te strijken, zouden Amerikaanse instituten voor ongeveer 11 miljard dollar aan Treasuries moeten kopen en 58 miljard dollar aan bedrijfsobligaties en voor 69 miljard dollar aan aandelen afstoten. 

Nou klinkt dat misschien als veel, maar in werkelijkheid stelt het niet zo heel voor op het totaal aan verzekerings- en pensioengeld dat wordt belegd.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Assetallocatie