Nieuws

Diversificeer! Ook als bijna alles stijgt of daalt

Diversificatie in tijden van corona lijkt zo op het eerste oog weinig op te leveren. Schijn bedriegt, zegt Morningstar.

Verplaatst u zich als belegger nog een keer terug naar 2020, het moment dat de effecten van Covid-19 duidelijk werden. De markten werden gek. Bijna alle aandelen kelderden. Goud was een van de weinige puntjes, net als staatsobligaties. Maar toch ontstond het gevoel dat bijna alles in dezelfde richting bewoog. 

Volgens Amy Arnott van Morningstar was dat niet alleen een gevoel. Het is daadwerkelijke zo dat in crisistijd de correlatie tussen verschillende soorten effecten groter wordt. Dat geldt voor zowel de crashfase als voor het daaropvolgende herstel. Zo was dat ook vorig jaar.

Dat roept de vraag op of het überhaupt zin heeft een diverse portefeuille op te bouwen. Waarom niet alleen techaandelen zitten? Arnott zou dat laatste heel onverstandig vinden.

Minder stress 

Allereerst is een breed gespreide portefeuille met bijvoorbeeld 60% aandelen en 40% obligaties toch goed voor een schokdemper in tijden van crisis. Dat is voor zowel grote als kleine beleggers aantrekkelijk. Het zorgt immers voor een iets lager risico en minder stress.

Ten tweede gaat diversificatie veel verder dan alleen spreiden tussen aandelen en obligaties. Zoals gezegd, vorig jaar was bijvoorbeeld goud een perfect middel om de bewegingen op de aandelenbeurs een beetje uit te middelen, met in het eerste deel van het jaar een fiks hogere koers (van circa 1250 dollar naar 2000 dollar) en een langzaam wegzakkende goudprijs in het tweede deel (naar 1750 dollar).

Tech versus value

Achteraf weten we uiteraard dat de beste keus was geweest om technologie- of groeiaandelen te kopen. Veel zogenoemde waarde- of value-aandelen maakten pas aan het eind van het jaar iets van de maartverliezen goed. De techsector bereikte daarentegen al vrij snel nieuwe records. 

Maar normaal is dat zeker niet. Na het klappen van de internetluchtbel 20 jaar geleden waren de rollen bijvoorbeeld precies omgekeerd. Toen waren het de value-aandelen die veel beter presteerden, en dat ook nog heel lang.

Winterslaap

Daaruit blijkt dat diversificatie niet alleen goed is voor het hart en bloedvaten. Aandelen uit sectoren die jaren in winterslaap waren, kunnen plots ontwaken. Een belegger met een eenzijdige portefeuille loopt een groot risico die kansen te missen, of pas te laat te zien. 

Dit is volgens Arnott ook een wijze les voor Amerikanen die weinig buiten de eigen landsgrenzen beleggen. De reden daarvoor is dat Wall Street al jaren beter presteert dan andere internationale beurzen. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?

Maar ja, wie zegt dat dit zo blijft? Er zijn ook fases geweest dat Japan de beste beurs had of Europa. Misschien krijgen we nu een Zuidoost-Aziatisch of Zuid-Amerikaans decennium. Met een brede spreding hoeft u daar niet over na te denken.

While international stocks haven't improved returns or reduced risk when added to portfolio focused on U.S. stocks over the past 20 years, they probably won't underperform forever.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie