Nieuws

Economische oververhitting dreigt

Volgens chef-econoom Shamik Dhar van BNY Mellon is de kans op economische oververhitting in het eerste kwartaal toegenomen. Dat betekent meer inflatie dan wenselijk is. Hoe reageren de centrale banken?

Voor economen is het tegenwoordig lastig voorspellen. Zoveel factoren zijn onzeker dat het maken van exacte voorspellingen nog onmogelijker is dan anders. Hoe snel verloopt het vaccinatieproces? Kan continentaal Europa zijn vaccinatie-achterstand inhalen tegenover landen als de VS en het VK? Wat gebeurt er post-corona? Hoe sterk zal het economisch herstel zijn, en hoe reageren inflatie en centrale banken daarop?

Het enige dat economen kunnen doen, is denken in scenario’s en die elke paar maanden opnieuw aanpassen aan de laatste ontwikkelingen. Dat doet ook Shamik Dhar, chef-econoom van BNY Mellon IM. De belangrijkste verandering in Dhar's laatste outlook is zijn grote zorg voor oververhitting van de economie.

Oververhitting

In dit scenario gaat het uitstekend met de economische groei, maar kan het aanbod van goederen en diensten niet snel genoeg reageren op de toegenomen vraag. Het gevolg is een hogere inflatie dan gewenst.

Als centrale banken dit tot op bepaalde hoogte laten gebeuren (zoals ze hebben beloofd) dan zal dit op de aandelenbeurs waarschijnlijk voor korte turbulentie zorgen, die echter niet lang aanhoudt.

Grijpen ze echter hard in door de rente te verhogen, dan kan dat echt flinke beursklappen opleveren, met name voor groeiaandelen, zo is de inschatting van Dhar. Maar ook de obligatiemarkt zal er niet ongeschonden vanaf komen.

Gunstig basisscenario

Dat klinkt onheilspellend, maar Dhar is nog altijd van mening dat dit niet het meest waarschijnlijke scenario is. Het basisscenario is een sterk herstel met een langzaam oplopende inflatie. De kans hierop is volgens Dhar nu 40% (was 50%).

In dat scenario kunnen de aandelenkoersen doorstijgen en blijft het op de obligatiemarkten relatief rustig. De favoriete sectoren zijn in dit geval cyclisch van aard. Denk aan de industrie, grondstoffen, basismaterialen, financials en energie. 

De kans op het bovenbeschreven scenario met oververhitting en een krapper monetair beleid is volgens Dhar stabiel gebleven op 15% en het scenario met oververhitting zonder ingrijpen door centrale banken is gestegen van 20% naar 30%.

Van lockdown naar lockdown

Tenslotte is er ook nog een scenario waarbij het toch nog misgaat met corona en het economische herstel niet van de grond komt en we van lockdown naar lockdown blijven gaan. Die kans is volgens Dhar 15%. 

Dhar: “Per saldo zitten we bij de scenario’s nu op een verhouding 70%-30% in het voordeel van de markten”.

Het meest gunstige voor aandelen is uiteraard het basisscenario met een stevig herstel. Oververhitting klinkt slecht, maar zolang de centrale banken niet in paniek raken, is dat voor de beurs op termijn toch niet slecht. Op de obligatiemarkt hebben in dit geval obligaties met een inflatiebescherming de voorkeur.

Obligaties

Over het algemeen pakken bijna alle scenario's uit in het voordeel van aandelen en in het nadeel van obligaties. Dhar heeft een lichte voorkeur voor obligaties uit Azië met een notering in lokale valuta. Dat heeft te maken met de gunstige economische vooruitzichten in die regio en de invloed die dit kan hebben op de wisselkoersen.

Het enige echt goede scenario voor staatsobligaties is een ramp voor de rest van de beurs en de economie. Dat is als we ons niet kunnen bevrijden van corona.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie