Nieuws

SFDR: Meeste pensioenfondsen blijken nog weinig duurzaam

Enkele weken na de implementatie van de duurzaamheidsverordening SFDR hebben pensioenfondsen, vooral de kleintjes, nog het nodige werk te verrichten. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Charco & Dique.

Hoewel de pensioensector al vaker te maken heeft gekregen met duurzaamheidsregelgeving, heeft slechts een klein deel van de negentig door Charco & Dique onderzochte partijen de nieuwe Europese duurzaamheidsverordening Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) tijdig geïmplementeerd. "We hadden verwacht dat pensioenfondsen de SFDR zorgvuldig en volledig geïmplementeerd zou hebben," aldus Charco & Dique.

Het is immers niet de eerste keer dat de pensioensector te maken krijgt met duurzaamheidsregelgeving. IORP II bevat reeds een aantal ESG-gerelateerde normen, en daarnaast hebben veel pensioenfondsen in 2018 het IMVB-convenant ondertekend. In dit convenant spraken zij af dat zij de OESO-richtlijnen en de UNGP's als uitgangspunt zouden nemen voor hun beleggingsactiviteiten."

Iets meer dan de helft van de pensioenfondsen (56.7%) heeft inmiddels een artikel 3-statement (uitleg over de integratie van duurzaamheidsrisico’s) op de website geplaatst. Verder heeft 66.7% een statement gepubliceerd over het al dan niet meewegen van ongunstige duurzaamheidseffecten (Principal Adverse Impacts, PAI's).

Weinig groene pensioenregelingen

Ook heeft Charco & Dique gekeken naar de duurzaamheidskwalificatie van de pensioenregelingen. "Zoals de AFM in z'n sectorbrief al schreef, ligt het niet voor de hand dat pensioenregelingen onder artikel 9 (donkergroen) van de SFDR vallen. Inderdaad: we troffen geen artikel 9-pensioenregelingen aan. Het lage aantal pensioenfondsen dat een artikel 8-pensioenregeling aanbood (lichtgroen) vonden we daarentegen wél verrassend. Het ging om slechts vijf pensioenfondsen (16.7%)."

IMVB helpt

Ten slotte heeft Charco & Dique gekeken of er grote verschillen bestaan tussen pensioenfondsen die het IMVB-convenant wel hebben ondertekend en partijen die dat niet hebben gedaan. De verschillen waren duidelijk aanwezig.

  • IMVB-fondsen publiceren vaker een uitleg over de integratie van duurzaamheidsrisico’s dan niet-ondertekenaars (58% tegen 19%).
  • IMVB-fondsen hebben vaker een PAI-verklaring op de website staan dan andere fondsen (78.6% vs. 56.3%).
  • IMVB-fondsen kiezen er bovendien vaker voor om PAI’s mee te wegen: 50% van de IMVB-fondsen nam PAI’s in aanmerking tegenover 0% van de overige fondsen.
  • IMVB-fondsen boden ook vaker een lichtgroene pensioenregeling aan (28.6% vs. 6.3%).

Het is natuurlijk wel de vraag of het IMVB daadwerkelijk de drijvende kracht is achter deze hogere duurzaamheidsscores. "Leidt het IMVB er echt toe dat een pensioenfonds de SFDR beter implementeert en duurzamer te werk gaat? Of zijn grotere pensioenfondsen gewoon eerder geneigd om het IMVB te ondertekenen, en daarnaast (vanwege grotere capaciteit, kennis en middelen) ook beter in staat om de SFDR en duurzaamheidsfactoren in hun bedrijfsvoering te betrekken?" Bekijk alle resultaten van het onderzoek.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie