Nieuws

Pensioenfondsen zien dekkingsgraad flink stijgen

Eindelijk weer eens goed nieuws van het pensioenfondsenfront. Pensioenfondsen hebben volgens Aegon AM een uitstekend begin van het jaar achter de rug met een gemiddelde dekkingsgraad die ver boven de 100 is gestegen. Belangrijkste oorzaak hiervan is de stijgende kapitaalmarktrente.

De lage rente was de afgelopen jaren een enorm probleem voor pensioenfondsen. De waarde van hun obligatiebeleggingen liep weliswaar op door de dalende rente, maar de verplichtingen stegen nog harder.

Per saldo betekende dat constant problemen met de dekkingsraad, die maar ten dele konden worden weggepoetst met stijgende aandelenkoersen en andere goed presterende vermogenswaarden, zoals vastgoed.

Maar in de eerste maanden van 2021 kunnen pensioenfondsen eindelijk weer opgelucht ademhalen. De lange rente steeg en dat duwde de gemiddelde dekkingsgraad van pensioenfondsen weer stevig boven de vereiste grens van 100. Dat zegt Aegon Asset Management in de laatste Dekkingsgraadscan voor pensioenfondsen. 

Spel tussen korte en lange rente

De rente speelt voor de dekkingsgraad van pensioenfondsen en levensverzekeraars een cruciale rol. Als de lange rente oploopt, dan is dat slecht voor de dekkingsgraad doordat de obligatieportefeuille minder waard wordt. De vuistregels luidt immers: als de rente stijgt dan dalen de koersen.

Aan de andere kant wordt de rentestand gebruikt om uit te rekenen hoeveel vermogen er nodig is om aan alle verplichtingen te voldoen. Hierbij geldt: hoe hoger de rente, hoe lager de pensioenverplichtingen.

Dubbeltje op zijn kant

Een stijgende lange rente heeft dus een negatief en een positief effect op de dekkingsgraad. In 2021 viel het dubbeltje duidelijk naar de goede kant.

Volgens Aegon AM zorgden dalende obligatiekoersen tussen 1 januari en 12 maart voor een verslechtering van de dekkingsgraad met 0,9%. Maar de stijging marktrentecurve met ongeveer 0,45% leidde tot een verbetering van de dekkingsgraad met 6,8%.

Een deel van deze winst werd weer tenietgedaan door renteswaps, maar per saldo zorgde de rente voor een forse verbetering van de dekkingsgraden. 

Boven de 100

Volgens Aegon AM zitten de pensioenfondsen nu gemiddeld op 106,6. Het 12-maands voortschrijdend gemiddelde ligt met 97 nog wel net onder de 100. Dat is vooral het gevolg van de dramatische marktontwikkelingen in maart 2020.

De andere vermogensbestanddelen deden aardig mee bij het opkrikken van de dekkingsgraden. De hoge rendementen op aandelen zorgden voor een positief effect van 1,2%, vastgoed 0,6% en de rest was samen ook goed voor 0,6%.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus