Nieuws

Het grote Japanse misverstand

Ook als een economie amper groeit, kan er goed geld worden verdiend, zo bewijst het aandelenfonds Comgest Growth Japan, onderdeel van de IEX Fonds 40. Kennis van de specifieke Japanse communicatiegewoonten en een duidelijk beleggingsproces zijn de sleutels tot het succes.

Japan is de op twee na grootste economie ter wereld. Het land vormt de op een na grootste landenweging in de MSCI World. Richard Kaye, fondsmanager van Comgest Growth Japan, is - hoe kan het anders - zeer enthousiast over de kansen die de plaatselijke aandelenbeurs biedt. Bijvoorbeeld doordat Japan zich wereldwijd onderscheid zich door een zeer hoge concentratie van familiebedrijven.

Een derde van de beursgenoteerde ondernemingen in Japan wordt op de een of andere manier door families geleid. "Familiebedrijven zijn bedrijven die op lange termijn handelen, wat een groot pluspunt is voor beleggers die, zoals wij, de lange termijn in het oog houden."

Richard Kaye van Comgest

Aandelenkeuze genoeg in Japan. De Japanse aandelenmarkt is een van de grootste ter wereld met meer dan 3700 genoteerde aandelen. Dat zijn meer aandelen dan op de beurzen van Shenzhen en Shanghai gecombineerd. De liquiditeit en het regelgevingskader voldoen aan de hoogste normen. Toch lijken institutionele beleggers nauwelijks geïnteresseerd in Japan.

Kaye: "Velen overwegen alleen in een passief instrument te beleggen om het benchmarkrisico af te dekken. Begrijpelijk, gezien de prestaties van de aandelenindex in de aanloop naar de wereldwijde crisis. Maar wie het hoge alphapotentieel van de Japanse aandelenmarkt ziet, begrijpt dat die voorkeur een vergissing is."

Desinteresse

Dat de Japanse beurs tot voor halverwege vorig jaar relatief zwak presteerde, heeft zo zijn redenen. De schuldenlast van het land is torenhoog, de bevolking vergrijst, een deflatiespiraal remde de binnenlandse economie al decennia af, terwijl de sterke munt de winstgevendheid van Japanse exportbedrijven schaadt.

De internationale desinteresse in de Japanse aandelenmarkt bereikte na twee decennia van bearmarkt een hoogtepunt tijdens de wereldwijde financiële crisis van 2008, toen zelfs binnenlandse institutionele beleggers hun eigen aandelenmarkt de rug toekeerden en nog maar  25% van de binnenlandse marktkapitalisatie bezaten.

"De internationale desinteresse in de Japanse aandelenmarkt bereikte na twee decennia van bearmarkt een hoogtepunt tijdens de financiële crisis"

Tamelijk inefficiënte markt

Kaye trekt zich weinig aan van het geringe beleggersenthousiasme voor Japan. Volgens hem kan met een actieve benadering worden geprofiteerd van de relatief grote inefficiënte informatievoorziening op de Japanse aandelenmarkt. "In Japan wordt elk groot bedrijf gevolgd door gemiddeld 7 analisten, tegen meer dan 40 analisten in de VS. Bedrijven communiceren veelal in het Japans en zijn zeer conservatief als het bijvoorbeeld om financiële doelstellingen gaat. Dit laatste voorkomt eventuele teleurstellingen, een eigenschap die diepgeworteld is in de Japanse cultuur."

Kennis van de specifieke Japanse communicatiegewoonten en een duidelijk beleggingsproces zijn volgens Kaye de sleutels tot succes. Dat hij voor de lange termijn gaat is volgens hem alleen maar een voordeel. "Langetermijnbeleggers worden in de Japanse bedrijfscultuur zeer gewaardeerd en beloond met regelmatige ontmoetingen met het topmanagement. Hierdoor kunnen beleggers zoals Comgest kennis opbouwen waardoor de kleinste veranderingen in het bedrijfsmodel vroegtijdig worden opgemerkt."

"Langetermijnbeleggers worden in de Japanse bedrijfscultuur zeer gewaardeerd"

De effecten van Abenomics

Abenomics kan natuurlijk niet worden vergeten bij de beoordeling van Japanse aandelen. Toenmalig premier Shinzo Abe zag een noodzaak voor monetaire stimulering en budgettaire verruiming om de Japanse economie vlot te trekken. De derde pijl op zijn boog was de opmaat voor essentiële structurele hervormingen in het Japanse bedrijfsleven. De hervormingen leidden tot een massale toename van het aantal werkende vrouwen en tot een immigratiegolf, beide leidden tot belangrijke productiviteitswinst in een vergrijzende samenleving.

De hervorming van het ondernemingsbestuur, die heeft geresulteerd in de Corporate Governance and Stewardship Code, heeft volgens Kaye een einde gemaakt aan diepgewortelde managementstructuren en de weg vrijgemaakt voor onafhankelijk deskundigheid in de raden van bestuur.

"De allocatie van kapitaal werd verbeterd, minderheidsaandeelhouders kregen een belangrijkere rol toebedeeld en het rendement op geïnvesteerd vermogen werd naar internationale niveaus getild. De code was de katalysator voor de kuur van de vele overgekapitaliseerde conglomeraten in Japan en versnelde de dynamische groei van kwalitatief hoogwaardige bedrijven."

Ten slotte is Japanse high tech van essentieel belang voor het concurrentievermogen van veel Chinese bedrijven. De nabijheid van China is volgens kaye een belangrijke groeimotor voor Japanse bedrijven.De harde groei wordt deels gedragen door Japan. Wat goed is voor China, is dat ook voor Japan.

"Wat goed is voor China, is dat ook voor Japan"

Fondsprestaties

Beleggers in Comgest Growth Japan hebben over rendement geen klagen. In de afgelopen drie jaar boekte het fonds jaarlijks een gemiddeld rendement van 12,5%, 4% beter dan de benchmark. Met een winst van 53,7% was het afgelopen jaar op zijn minst fantastisch.

Het fonds belegt louter in grote groeibedrijven. Zoals we gewend zijn van het Franse Comgest hebben we hier te maken met een geconcentreerde portefeuille die uit minder dan 40 posities bestaat.


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

De impact van het coronavirus