Nieuws

Aangename recessie, teleurstellend herstel

Volgens Nikolaj Schmidt van T. Rowe Price heeft de enorme budgettaire stimulans tot gevolg dat de uitgestelde vraag die iedereen verwacht na de pandemie zal tegenvallen.

Traditioneel is de rol van het begrotingsbeleid de geaggregeerde vraag in de tijd af te vlakken - naarmate de private vraag afneemt, neemt de vraag van de overheid toe om de economische groei in stand te houden. Deze budgettaire respons is echter meestal ontoereikend omdat de krimp van de vraag in de private sector slechts gedeeltelijk wordt gecompenseerd. Het jaar 2020 doorbrak dit patroon: De budgettaire steunmaatregelen hebben de private sector ruimschoots gecompenseerd voor de inkomens- en inkomstenderving door de sluiting van de economie als gevolg van de pandemie, stelt Nikolaj Schmidt, Chief International Economist bij T. Rowe Price, in de publicatie Pleasant recession, unpleasant recovery.

Het beschikbare inkomen van de huishoudens is vorig jaar dan ook sneller gegroeid dan tijdens de meeste periodes van economische groei, waardoor de huishoudbalans in zeer goede staat kon blijven. Hoewel de steun voor het bedrijfsleven iets minder overweldigend was, konden bedrijven de recessie nog steeds doorstaan zonder de traditionele winstdaling.

De consumptie van duurzame goederen is fors gestegen en de pandemie heeft - met uitzondering van bijzonder kwetsbare sectoren - slechts zeer beperkte gevolgen gehad voor de kapitaalinvesteringen van het bedrijfsleven. In het algemeen lijkt het budgettaire beleid dus te hebben geleid tot een redelijk ‘aangename’ recessie, maar die waarschijnlijk wel zal worden gevolgd door een ‘onaangenaam’ herstel, meent Schmidt.

Teleurstellende ervaring

De uitrol van vaccins leidt ertoe dat de meeste ontwikkelde economieën tegen het einde van de zomer weer opengaan. Dit zou de ‘animal spirits’ in de consument moeten ontketenen: Mensen zijn sociale wezens en na meer dan een jaar thuis opgesloten te hebben gezeten, staan zij klaar om veel geld uit te geven. Gevoed door ongekende stimuleringsmaatregelen zullen de economieën volgens Schmidt overschakelen op full boom-modus wanneer gezinnen hun opgespaarde geld gaan spenderen. Deze boom zal in de tweede helft van 2021 en in 2022 lopen.

Helaas zal de terugkeer naar de arbeidsmarkt een teleurstellende ervaring zijn voor degenen die merken dat hun inkomen uit arbeid achterblijft bij het geld dat zij van de overheid hebben ontvangen. Naarmate de overheidssteun wegvalt, zullen de private bestedingen teruglopen. Niet alleen zal het beschikbare inkomen van de huishoudens dalen, maar er zal waarschijnlijk ook een einde komen aan de hausse in de vraag naar duurzame consumptiegoederen omdat de vraag ernaar verzadigd zal zijn.

Het belangrijkste punt is dat tijdens normale recessies de uitgestelde kapitaalinvesteringen en vraag naar duurzame consumptiegoederen zich ophoopt, naarmate de economie in het slop raakt. Normaliter komt deze inhaalvraag vrij en ontstaat er een hausse, waardoor de overheid kan overgaan tot het terugdringen van tekorten en het afbouwen van schuld.

Geen terugkeer suculiere stagnatie

Gezien de omvang van de budgettaire steun tot op heden, denkt Schmidt dat de inhaalvraag na de pandemie zal teleurstellen. In feite is de hausse nu al gaande en daarom zal de begrotingsconsolidatie in 2022 weleens vervelend kunnen aanvoelen, omdat deze niet zal plaatsvinden terwijl er een grote private inhaalvraag vrijkomt.

Dus, terug naar seculiere stagnatie? Schmidt denkt van niet. Het komende decennium zal er heel anders uitzien dan het decennium na de wereldwijde financiële crisis. Met huishoudens die hebben geprofiteerd van de steunmaatregelen en een monetair beleid dat ongekend ruim is, ziet Schmidt kansen voor huisvesting om weer een groeimotor te worden. Schmidt meent dat er ruimte is voor groei van de huishoud- en bedrijfsbalansen. Dit staat in schril contrast met het decennium na de wereldwijde financiële crisis, toen de tegenwind van de begrotingsconsolidatie nog eens werd versterkt door de schuldafbouw van de huishoudens. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?