Nieuws

Grote beleggers beginnen klimaatverandering serieus te nemen

Dat blijkt uit een grote rondvraag van Robeco onder wereldwijde beleggers. Europa en VS leiden de dans, Azië blijft nog wel achter.

Robeco heeft onderzocht hoe beleggers omgaan met de kansen en risico's die de klimaatverandering met zich meebrengt. Aan het onderzoek deden 300 van de grootste institutionele en wholesale-beleggers in Europa, Noord-Amerika en Azië-Pacific deel. Zij zijn samen goed voor 23,4 biljoen dollar aan beheerd vermogen.

Uit deze 2021 Global Climate Survey van Robeco, uitgevoerd door CoreData Research, komt naar voren dat klimaatverandering al een grote rol speelt in het beleggingsbeleid van bijna driekwart (73%) van de ondervraagde beleggers. Bijna alle ondervraagden geven aan al over een formeel beleid voor klimaatverandering te beschikken, of het onderwerp klimaat binnenkort te integreren in een breder duurzaamheidsbeleid.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Aziatische beleggers blijven achter

Een van de mogelijke routes naar een CO2-arme economie is het opstellen van doelen om tot een netto-uitstoot van nul CO2 te komen. Op dit moment streven nog maar relatief weinig beleggers (17%) een netto-uitstoot van nul na, maar er is wel sprake van een stijgende lijn. De verwachting is dat over vijf jaar ruim de helft van alle beleggers (52%) daarvoor beleggingsbeleid heeft opgesteld.

De verschuiving vindt vooral plaats in Europa en Noord-Amerika, waar meer dan 60% van de beleggers verwacht in deze periode een doel op te stellen voor een netto-uitstoot van nul. De regio Azië-Pacific blijft in dit opzicht wat achter, want daar zegt slechts 29% van de beleggers dit te willen doen.

Uit de rondvraag kwam duidelijk naar voren dat de verkoop van CO2-intensieve beleggingen de komende vijf jaar een grote vlucht gaat nemen. Desondanks heeft ruim 40% van de beleggers wereldwijd in de afgelopen vijf jaar geen CO2-intensieve beleggingen van de hand gedaan. Naar verwachting daalt dit cijfer de komende vijf jaar naar slechts 19% voor institutionele beleggers en naar 25% voor wholesale beleggers.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Gebrek aan expertise

Tegelijkertijd is er een duidelijke behoefte aan meer gespecialiseerde expertise, ondersteuning en scholing over klimaatverandering. Van de ondervraagde beleggers beschouwt 44% het gebrek aan gegevens en rapportages als het grootste obstakel voor de implementatie van decarbonisatie.

In Europa ligt dit cijfer zelfs nog hoger (58%). In de regio Azië-Pacific is het tekort aan geschikte CO2-arme beleggingsstrategieën het grootste punt van zorg (54%) en in Noord-Amerika zien beleggers het gebrek aan interne expertise over decarbonisatie als de grootste uitdaging (45%).

Gilbert Van Hassel, CEO Robeco: “De transitie naar een CO2-arme economie vraagt om mondiale inspanningen, waar regeringen, toezichthouders, het bedrijfsleven en individuen allemaal een rol in spelen. Dit onderzoek toont aan dat een grote meerderheid van de beleggers de klimaatverandering echt wil aanpakken, wat veelbelovend is. Toch kwam uit het onderzoek ook naar voren dat er een groot gebrek aan kennis is over deze grote kwesties. Veel beleggers weten dan ook niet waar ze moeten beginnen of hoe ze een verschil kunnen maken."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?