Nieuws

Europa's koekje van eigen deeg

In haar poging de eurozone te redden, kunnen centrale banken de unie ten onder brengen. Bloomberg luidt de alarmklok.

Terwijl Europese leiders de financiële markten zouden moeten overtuigen dat het wel degelijk in staat is om de problemen in Griekenland en de rest van de eurozone aan te pakken, zijn zij wellicht bezig met het tegenovergestelde. Zo schrijft Bloomberg in aanloop naar de eurotop die vandaag op de agenda staat. Volgens het artikel zijn Europa’s leiders verwikkeld in een destructief angstvertoon waarvan het einde nog niet in zicht is.

Ook vandaag – tijdens de tweede eurotop in twee dagen – komt dat einde niet dichterbij, aldus Bloomberg. Want ook vandaag staan Duitse bondskanselier Angela Merkel en Franse president Nicolas Sarkozy weer tegenover elkaar. Sarkozy herhaalt zijn voorstel om het verschuldigde bedrag – minimaal 3 biljoen euro – bij de Europese Centrale Bank weg te halen. Lijnrecht tegenover hem staat Merkel, gesteund door de centrale banken, die voordat ze aan dergelijke maatregelen wil beginnen, eerst de fundamentele problemen in de eurozone aan wil pakken.

De Duitse bondskanselier benadrukt het gebrek aan een eendrachtige Europese fiscale autoriteit dat daadwerkelijk maatregelen kan opleggen aan lidstaten. Oplossingen voor dergelijke fundamentele flaws in de Europese Monetaire Unie zouden jaren in beslag kunnen nemen voordat ze wettelijk gerealiseerd zijn. Volgens Bloomberg wordt daarmee de suggestie gewekt dat de ECB voorlopig niet bij machte zal zijn om Europa de daad- en schotkracht te geven af te rekenen met de crisis.  Tenzij een wonder geschiedt, zullen Europese leiders vandaag –  wederom – het geduld van de markt op de proef stellen door met – wederom – een inadequate bailout op de proppen te komen.

Maar zelfs dat is volgens Bloomberg niet met zekerheid te zeggen, de kans dat zelfs een afspraak in de vorm van zo’n vermijdende bailout uitblijft, is volgens hen ook een mogelijkheid. Die besluiteloosheid staat mijlenver van het ideale scenario dat Bloomberg voor de Europese leiders in gedachten heeft: gezamenlijk een manier vinden om versneld ingrijpende hervormingen door te voeren. Als de leiders er in de tussentijd niet in slagen financiële calamiteiten in de zone te voorkomen, zullen die hervormingen alsnog te laat komen.

En dat zou volgens Bloomberg leiden tot de barbaarse ironie waarbij Europese centrale banken – hoegenaamd de verlossers van het continent – in hun poging de unie een sterkere plek te maken, juist de ondergang ervan bekrachtigen.

Afbeelding: Bloomberg View

 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

IEXFonds 40