Nieuws

Drie mythes over EM bedrijfsobligaties ontkracht

Bedrijfsobligaties uit opkomende landen verdienen een vaste plaats in een brede beleggingsportefeuille. UBS AM bespreekt de belangrijkste misvattingen over deze beleggingscategorie.

Mythe 1: EM-bedrijfsobligaties zijn een niche

Dat was tien jaar geleden misschien nog het geval, maar tussen 2009 en 2019 is het bedrag aan uitstaande bedrijfsobligaties uit opkomende landen met maar liefst 294% gegroeid. Ze worden enkel nog overtroffen door de groei van in lokale valuta uitgegeven EM-bedrijfsobligaties. Vandaag zijn in Amerikaanse dollar uitgegeven EM-bedrijfsobligaties een beleggingscategorie met een waarde van 2500 miljard dollar, twee keer de omvang van de Amerikaanse high yield markt en ook twee keer de omvang van de markt voor in Amerikaanse dollar uitgegeven staatsobligaties uit opkomende markten. Het segment is nu zelfs even groot als de Europese investment grade obligatiemarkt.

Bovendien telt de belegginscategorie enkele van de grootste en meest erkende obligatie uitgevende ondernemingen ter wereld in haar gelederen. Denk bijvoorbeeld aan de grootste bank ter wereld, de Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), met een vermogen van 4300 miljard Amerikaanse dollar, Saudi ARAMCO, de grootste olieproducent ter wereld, en dan zijn er nog de internetreuzen Baidu, Alibaba en Tencent, en Teva Pharmaceuticals, de grootste producent van generieke geneesmiddelen ter wereld.

Mythe 2: EM-bedrijfsleningen zijn riskanter dan EM-staatsobligaties

Het tegendeel blijkt waar. Beleggers in EM-obligaties, uitgegeven in dollars, zijn blootgesteld aan twee belangrijke risicofactoren: kredietrisico (spreadrisico) en duratierisico (renterisico). Wat het renterisico betreft, hebben de staatsobligaties van opkomende landen vaker een meer ontwikkelde rentecurve en geven zij meer obligaties uit met een langere looptijd dan hun tegenhangers uit het bedrijfsleven. Een belegging van 1000 dollar in EM-overheidsobligaties verliest 83 dollar van zijn waarde als de rente met 1% stijgt, vergeleken met slechts 51 dollar voor een belegging in EM-bedrijfsobligaties. Daarnaast hebben EM-bedrijfsobligaties de afgelopen tien jaar een opmerkelijke veerkracht getoond in tijden van crises.

Mythe 3: Kwaliteit EM-bedrijfsemittent is afhankelijk van het land van vestiging

Dit is slechts ten dele waar. Volgens Fitch Ratings bepalen verschillende factoren in welke mate een emittent zich kan losmaken van het land van vestiging. Bijvoorbeeld, hoeveel van de externe EBITDA (de winst voor de aftrek van interest, belastingen, afschrijving en afboekingen) van een bedrijf van buitenlandse versus lokale bronnen komt, hoe strategisch belangrijk de onderneming voor het land is, en hoe zij juridisch is opgezet.

FEMSA, een drank- en detailhandelbedrijf, en America Movil, een telecommunicatie-exploitant, zijn bijvoorbeeld beide in Mexico gevestigd. Door de sterk gediversifieerde aard van hun activiteiten en hun mondiale voetafdruk hebben deze bedrijven een langetermijnkredietrating van respectievelijk A en A-, terwijl de Mexicaanse staatsrating BBB- bedraagt. Met andere woorden: deze twee bedrijven hebben een aanzienlijk hogere kredietwaardigheid dan het land waarin zij zijn gevestigd.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus