Nieuws

Advies aan beleggers met hoogtevrees

Bij T. Rowe Price bestaan duidelijke ideeën hoe beleggers zich optimaal door de huidige dure beurstijden kunnen bewegen.

Aandelenmarkten kunnen een achtbaanrit zijn en weinig jaren illustreren dat beter dan 2020. De markten begonnen het jaar kalm, raakten door een duikvlucht van meer dan 30% in de snelste en kortste bearmarkt ooit, om vervolgens het snelste herstel ooit te laten zien, waarbij koersen terug naar de top klommen en in sommige gevallen recordhoogtes bereikten.

Nu zitten sommige beleggers met hun ogen dicht in de achtbaan. Gaat de volgende etappe omhoog, naar nieuwe hoogten, of staan ze op de rand van een afgrond, op weg naar een diepe val. Geen wonder dat sommige beleggers last hebben van duizeligheid en hoogtevrees.

Beleggingsstrateeg Yoram Lustig bij T. Rowe Price heeft een aantal tips voor beleggers om hun hoogtevrees te overwinnen en tegelijkertijd hun portefeuilles robuuster maken, mocht er alsnog een terugval komen. "We verwachten geen grote marktschok, maar het is zinvol dat beleggers goed voorbereid zijn. De waarderingen van sommige activaklassen, niet alleen die van de aandelenmarkten, zijn fors."

Yoram Lustig van T. Rowe Price

Bijna alles is fors aan de prijs

Hoe duur assets tegenwoordig zijn, laat onderstaande tabel zien. Het neemt verschillende waarderingsmaatstaven mee (bv. rendement op overheidsobligaties, spreads op bedrijfsobligaties, gemiddelde koers/winst, koers/boekwaarde en koers/cashflow op de aandelenmarkten, contante wisselkoersen van valuta's) en vergelijkt deze met de waarderingen in de afgelopen 15 jaar, en berekent zo per asset een percentiel.

Om een voorbeeld te geven: De 93% boven US Treasury betekent dat de 10-jaars US Treasury op de peildatum duurder is dan het 93% van de keren in de afgelopen 15 jaar is geweest. Een snelle blik op de tabel leert, dat alleen aandelen opkomende markten en Britse aandelen meestal duurder gewaardeerd dan nu.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Waarderingen alleen zijn geen reden zijn voor onmiddellijk alarm. Activa met hoge waarderingen kunnen immers nog steeds stijgen. Hoge waarderingen zullen echter veel beleggers minder vertrouwen geven in hun besluitvorming. Hoe kan deze onzekerheid volgens Lustig het beste worden bestreden?

Neem selectieve risico's via cyclische activa
"Een manier om voorzichtig te zijn en tegelijk portefeuilles te positioneren om te profiteren van een aankomende economische herstel is het handhaven van een neutrale positie ten opzichte van aandelen als geheel, maar cyclische activa te overwegen, zoals bijvoorbeeld waardeaandelen en small caps, aandelen en obligaties uit opkomende markten en high yield obligaties."

"Deze activa zouden moeten profiteren van een mogelijk economisch herstel, terwijl de portefeuille over het geheel genomen wel in evenwicht blijft. Bovendien blijven de waarderingen van sommige van deze cyclische activa relatief aantrekkelijk. Zo zijn valuta's van de opkomende landen goedkoop, waardoor activa in dergelijke valuta's op termijn kunnen profiteren."

Speel offensief en defensief
"Net als bij de samenstelling van een uitgebalanceerd voetbalteam zouden beleggers hun portefeuilles kunnen verdelen in componenten met een duidelijke rolverdeling. De aanvallende component omvat activa die op groei zijn gericht, zoals aandelen, schuldpapier van opkomende markten en hoogrentende obligaties. De defensieve component omvat conservatieve activa, zoals staatsobligaties en liquiditeiten. Hun rol is om het goed te doen wanneer de offensieve component het slecht doet. Omdat de portefeuille beide componenten omvat is er altijd sprake van echte diversificatie."

"Hoewel beleggers tactisch tussen beide componenten kunnen spreiden, door meer aan de aanval toe te voegen wanneer hun visie positief is en meer aan de verdediging wanneer hun visie negatief is, moet de portefeuille altijd een evenwicht tussen de twee componenten behouden." 

Diversifieer de diversifieerders
"Een van de uitdagingen bij diversificatie is dat veel activa zich verschillend gedragen in goede tijden, wanneer diversificatie niet nodig is, maar in slechte tijde, wanneer diversificatie het meeste gevraagd is, zich juist hetzelfde gedragen. Aandelen, schuldpapier van opkomende markten en hoogrentende obligaties hebben de neiging om samen te dalen in tijden van stress. Een portefeuille die uit deze activa is samengesteld, lijkt misschien gediversifieerd, maar is dat dus niet. Dit is de reden om dergelijke activa te bundelen in de offensieve beleggingscomponent van de portefeuille."

"Een andere uitdaging bij diversificatie is dat een van de traditionele manieren om het aandelenrisico te diversifiëren minder effectief is geworden nu de rente op staatsobligaties zo laag is. Een effectieve mogelijkheid om het defensieve deel van de portefeuille optimaal te spreiden is door het overwegen van langlopende staatsobligaties van hoge kwaliteit, aangevuld met safe-haven valuta's zoals de Amerikaanse dollar en de Japanse yen."

4. Beleg wereldwijd
"De rendementen van hoogwaardige staatsobligaties in Europa zijn zeer laag of zelfs negatief. Dit betekent niet alleen dat het moeilijk is om Europese staatsobligaties als bron van inkomsten te gebruiken, maar ook dat deze niet langer de betrouwbare buffer zijn bij dalingen op de aandelenmarkten."

"Een oplossing is om wereldwijd in vastrentende waarden te beleggen en tegelijkertijd de overzeese valutapositie terug te hedgen naar de euro. Het afdekken van de valutablootstelling vermindert de volatiliteit en voorkomt dat valuta's, in plaats van staatsobligaties, de belangrijkste motor van het rendement zijn."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?