Nieuws

"Werken in de bouw was erger"

Hoe staat het met genderdiversiteit in de beleggingsindustrie? Wat is de betekenis ervan in beleggingsprocessen? Drie vrouwelijke beleggers delen ter ere van Internationale Vrouwendag hun ideeën en ervaringen.

Is genderdiversiteit een noodzakelijk ESG filter in het beleggingproces?

"Gender diversiteit is zeker belangrijk, hoewel we onze beleggingsbeslissingen niet alleen van deze prestatie-indicator laten afhangen. We houden factoren, zoals de uitbuiting van vrouwen en meisjes, wel heel scherp in de gaten”, aldus Jovita Razauskaite, portfoliomanager Green Bonds bij NN Investment Partners.

Jovita Razauskaite van NN IP

Ama Seery, ESG-beleggingsanalist bij Janus Henderson Investors: “Genderdiversiteit heeft een belangrijke rol in onze beleggingsprocessen. Denk bijvoorbeeld aan de producten en diensten die een bedrijf aanbiedt. Daarbij wordt vaak geen rekening gehouden met de vrouwelijke consument. Hierdoor loopt een bedrijf het risico dat het de markt niet goed bedient en daardoor inkomsten misloopt."

Passen jullie engagement toe op gender-diversiteitsvraagstukken? Hoe wordt daarop gerageerd?

Miranda Beacham, hoofd ESG-Equities bij Aegon Asset Management: “In 2018 identificeerden we een zestigtal bedrijven met een bijzonder laag percentage vrouwen in de raad van bestuur. Het was voor ons aanleiding om brieven te sturen naar de directievoorzitters van deze bedrijven met onder meer de vraag wat hun strategie was om dit te verbeteren. Alle bedrijven toonden zich bereid om het heersende gebrek aan diversiteit aan te pakken, maar erkenden ook dat dit een langetermijnproject is. Wij zijn met veel van hen actief in gesprek gebleven en houden de vooruitgang in de gaten.”

Miranda Beacham van Aegon AM

Razauskaite: "Op breed niveau zijn bij NN IP verschillende beleggingsteams met bedrijven in gesprek over hun diversiteitsprogramma's. Daarbij wordt nagegaan of een onderneming de juiste koers vaart omtrent het behalen van gestelde diversiteitstargets, of hoe ze die doelen wil gaan bereiken. Een belangrijk voorbeeld van een besproken onderwerp hierin is de loonkloof tussen vrouwen en mannen.”

Seery: “Aan het begin van de corona-pandemie hadden enkele van mijn vrouwelijke collega's en ik het over het dragen van loungekleding en athleisure tijdens het thuiswerken. Dit leidde tot een gesprek over welke kledingbedrijven zich met deze trend bezighouden. Op basis van deze gesprekken hebben we kledingbedrijven geïdentificeerd die volgens ons niet op deze trend inspelen en zijn we daarover met hen in gesprek gegaan.”

Ama Seery van Janus Henderson Investors

Een van de meest voorkomende genderdiv-vraagstukken is de gender pay-gap. Wat denken jullie daarvan?

Seery: “Persoonlijk zie ik geen enkel voordeel in het handhaven van een loonkloof. Het kweekt wrok en levert negatieve resultaten op voor mannen, vrouwen én werkgevers. Het in stand houden ervan wekt ook de indruk dat een bedrijf gelooft dat zijn beste talent maar binnen één geslacht te vinden is.”

"Een loonkloof kweekt wrok en levert negatieve resultaten op voor mannen, vrouwen én werkgevers"

Beacham: “De loonkloof tussen mannen en vrouwen aankaarten is belangrijk, maar het kan niet het enige instrument zijn dat we gebruiken om de mate van diversiteit in een organisatie te vast te stellen. De loonkloof toont aan waar er een tekort is aan vrouwen in hogere managementfuncties, maar het vertelt niet het hele verhaal."

Razauskaite: “Duidelijke communicatie vanuit het topmanagement over het belang van diversiteit binnen de organisatie is van cruciaal belang om verandering in de bedrijfscultuur aan te zwengelen. Een grotere transparantie over beloning en de invoering van een goed gedefinieerd – en sekseneutraal – functieclassificatiesysteem, met een duidelijke classificatie van rollen en verantwoordelijkheden, is een goed begin. Ook het helpen van werknemers met ouderschap en overige zorgplichten zijn in dit kader erg relevant."

"Maar ik vind ook dat we niet alleen moeten wijzen op het evenwicht tussen mannen en vrouwen. Diversiteit in denken en werkhouding komt voort uit psychologische, sociale en culturele verschillen. Diverse teams zorgen voor een bredere talentenpool, andere inzichten en dus voor een betere samenwerking. Ik geloof dat elke persoon, ongeacht geslacht, etniciteit of ras, maar met de juiste vaardigheden, houding en energie kan bijdragen tot het succes van een bedrijf. Sommige programma's, zoals een programma voor vrouwelijk leiderschap of cross-mentoring, zouden een optie kunnen zijn. Zelf probeer ik mensen te begeleiden of te adviseren zonder ze in een hokje te plaatsen.”

"Diverse teams zorgen voor een bredere talentenpool"

Heeft het meer courant worden van thuiswerken een positieve impact op gendergelijkheid op de werkvloer?

Seery: “Ik zie duidelijk dat zowel mannen als vrouwen baat hebben bij de mogelijkheid om thuis te werken en meer tijd door te brengen met hun gezin. Dat geldt ook voor mannen. Om die reden zie ik liever niet dat mijn mannelijke collega’s straks teruggaan naar de oude situatie waarin ze die vrijheid niet meer hebben.”

Wat is jullie persoonlijke ervaring als vrouwelijke investment professional in de beleggingsindustrie? Is de sector goed bezig?

Beacham: “Ik zit al meer dan 25 jaar in de sector en ik kan eerlijk zeggen dat ik een grote verandering in heersende opvattingen heb zien plaatsvinden. Mijn geslacht is nooit een obstakel geweest in mijn carrière, maar ik weet dat veel vrouwen andere ervaringen hebben gehad.”

"Mijn geslacht is nooit een obstakel geweest in mijn carrière, maar ik weet dat veel vrouwen andere ervaringen hebben gehad”

Seery: “Ik heb 10 jaar in de bouwsector gewerkt voordat ik de overstap maakte naar vermogensbeheer. Voor mij is vermogensbeheer een veel makkelijkere sector om als vrouw in te werken.”

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?