Nieuws

Obligatiebeleggers gaan nog meer pijn lijden

Ook beleggingsadviseur Cullen Roche verwacht dat de economie zich na corona razendsnel zal herstellen. De vraaguitval van 2020 heeft weinig langetermijneffecten. Voor aandelen is dat gunstig, maar obligatiehouders zullen afzien.

Wie de kop boven dit stuk leest, zal weinig goeds vermoeden. Maar dat is een vergissing. De toekomst ziet er volgens beleggingsadviseur Cullen Roche eigenlijk heel zonnig uit, met een bloeiende economie en uitbundige consumenten. Het zijn alleen de obligatiehouders die pijn moeten lijden. De rest van de beurs kan zich opmaken voor een paar mooie jaren.

Het punt wat Roche - en met hem veel andere economen - wil maken, is dat de coronacrisis een heel ander soort crisis is dan de internetbubbel van 2000 of de kredietcrisis van 2008.

Die laatste twee crises waren het gevolg van ophopende schulden, wat op een bepaald moment verkeerd moest gaan. In de economie spreken we dan van een endogene schok. Bij covid-19 hebben we echter te maken met een exogene of externe schok.

Vraaguitval

Het is niet zo dat de ene schok per definitie erger is dan de ander, maar er is wel veel wetenschappelijk bewijs dat het bij endogene schokken langer duurt voor het herstel komt.

Wat endogene en exogene schokken gelijk hebben, is dat de vraag in een klap wegvalt. In 2000 en 2008 kwam dat, doordat consumenten in vrij korte tijd het vertrouwen helemaal verloren. De aandelenprijzen kelderden, banen gingen verloren, de huizenprijzen zakten in en banken kwamen in de problemen.

Met corona is de vraag ook wegvallen, maar dat komt vooral doordat we domweg geen geld kunnen uitgeven aan reizen, een restaurant, bioscoop of een maatpak.

"En alles staat stil"

Voor de wat oudere lezers: het is een beetje vergelijkbaar met de TV-serie Tita Tovenaar uit de jaren '70. Als tovenaarsdochter Tika in de handen klapte, stond even alles stil (behalve de grobbebollen). Dat gaf haar dan de tijd iets te repareren in de gewone mensenwereld. En als Tika dan met de vingers knipte, ging alles weer zijn (bijna) gewone gang.

Zo is het volgens Cullen ook met corona. Als straks de vaccins overal zijn toegediend, komt bij consumenten en bedrijven de vraag van vóór corona grotendeels terug. En daar komt de overheid nog bij die bakken geld uittrekt om de economie naar een hoger niveau te tillen. Cullen denkt dat daardoor per saldo de geaggregeerde vraag - de optelsom van alle vraagfactoren - ná de crisis waarschijnlijk groter zal zijn dan ervoor.

Meer vraag, hogere prijzen 

En wat gebeurt er als de vraag stijgt? Het leidt bij een gelijkblijvend aanbod tot hogere prijzen - kijk maar naar de huizenprijzen.

Cullen verwacht dat het niet lang zal duren voor de inflatie oploopt tot 2%. En waarschijnlijk nog fiks meer, omdat het tijd zal kosten voor de aanbodzijde om te reageren op de hogere vraag. Een voorbeeld is het wereldwijde tekort aan computerchips dat zich momenteel openbaart.

Voor obligatiehouders is die oplopende inflatie onheilspellend. Stel iemand heeft een Nederlandse 10-jarige staatsobligaties in bezit met een negatieve rente. Als de inflatie nu oploopt naar 3% en de rente naar 1%. Dan leidt deze belegger dubbel verlies. Ten eerste krijgt hij nog steeds geen vergoeding voor het door hem gegeven krediet, en ten tweede keldert de marktwaarde van de obligatie. Hoe langer de looptijd des te groter de schade.

Geen gevaar voor hyperinflatie

Rest nog wel de vraag hoe lang de crisis gaat duren voor obligatiebeleggers. Komt er echt een einde aan vier decennia van dalende renteniveaus?

Cullen denkt van niet. Er zijn op de lange termijn eenvoudigweg teveel effecten die de inflatie omlaag drukken. Hij noemt er vier, waarbij nummer 1 de laatste tijd wel is afgezwakt:

  1. Politieke trends hebben de looninflatie in toom gehouden
  2. Technologische ontwikkeling heeft grote positieve effecten op de aanbodzijde van de economie, waardoor inflatie nauwelijks een kans krijgt
  3. een onevenwichtige verdeling van inkomen en vermogen heeft een negatief effect op de geaggregeerde vraag
  4. Demografische ontwikkelingen in Europa, de VS, China en Japan zetten de productivteit en economische groei onder druk

Als deze factoren weer vat krijgen op de prijzen dan breken betere tijden aan voor obligatiehouders. Maar tot die tijd wordt het afzien.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie