Nieuws

Invesco gematigd positief over biotech

Biotech was de afgelopen 35 jaar een absolute winner. De komende decennia wordt het voor beleggers een stuk lastiger geld te verdienen. Oplopende rentes en ethische discussies staan hoge rendementen in de weg.

Biotechnologie maakt bij Invesco een essentieel onderdeel uit van alle modelportefeuilles. Maar de analisten van de vermogensbeheerder voorspellen wel dat het de komende jaren lastiger zal worden iets te verdienen.

Dat schrijft Invesco in een brief aan zijn klanten. De twee belangrijkste obstakels volgens de Amerikanen zijn een oplopende rente en meer en strengere regulering. Daarnaast begint de markt volwassen te worden, waardoor de enorme groeicijfers van het begin niet zijn vol te houden.

Godsgeschenk

Dat biotechnologie de afgelopen jaren een godsgeschenk was, blijkt uit de cijfers van Invesco. De Amerikaanse biotechsector heeft de afgelopen 35 jaar een gemiddeld jaarrendement opgeleverd van 20%, tegenover "slechts" 12% voor de hele Amerikaanse beurs en 13% voor technologie- en health care-aandelen. 

In 2020 begon de teneur echter al slechter te worden, en konden biotechnologie- en farmabedrijven minder profiteren van Covid-19 dan je zou verwachten. Dat heeft de hoge waarderingen naar beneden gebracht.

De mindere gang van zaken heeft volgens Invesco onder andere te maken met het feit dat de winstmarges op coronavaccins laag zijn. Een tweede factor is de rente die de laatste tijd in een opwaartse trend zit.

Pas op de rente

Invesco ziet het als gouden regel voor alle zogenoemde groeiaandelen. Aandelen uit sectoren zoals biotech worden in de markt gezien als beleggingen die zich pas op de lange termijn uitbetalen. Ze worden daarom in de regel vergeleken met het rendement op langlopende obligaties. Als de kapitaalmarktrente stijgt dan werkt dat in het nadeel van groeiaandelen. 

Tenslotte is er nog de derde reden om voorzichtig te zijn met biotechaandelen, en dat is de eraan verbonden regelgeving.

Gentechnologie

De meeste mensen denken bij biotech aan dingen als genetische modificatie, DNA- en mRNA-aanpassingen. Dat zijn technologiën die bijvoorbeeld sneller groeiende vissen opleveren, koeien met massieve uiers, of maïs die resistent is tegen insecten.

Voor de snelgroeiende en vergrijzende wereldbevolking is dat aantrekkelijk, maar het levert ook veel medisch-ethische discussies op. Hoe ver kan en mag een bedrijf gaan met het aanpassen van cellen? Invesco denkt dat deze discussies de sector de komende jaren zullen afremmen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen