Nieuws

Wie is er bang voor inflatie?

Citywire vroeg acht beleggingsanalisten naar hun inflatieverwachting. De meningen zijn uiteraard verdeeld, maar de portefeuille inrichten op basis van meer inflatie en oplopende rentes, lijkt raadzaam.

Keert de inflatie terug, of niet? Dat is een vraag die veel beleggers bezighoudt. Sommigen vrezen voor het einde van de aandelenbullmarkt. Anderen zien in hogere inflatie juist kansen voor cyclische aandelen.

Vraag is ook wat er gaat gebeuren met de rente en de ondersteuning van de obligatiemarkt door centrale banken. Jerome Powell zei dinsdag dat het beleid van de Federal Reserve voorlopig heel ruim zal blijven, en de korte rente dus laag. Maar dat sluit niet uit dat de lange rente wel oploopt. Integendeel zelfs, het ruime monetaire beleid kan de inflatie een extra zetje geven, en daarmee ook de lange rente. Betekent dit het einde van een decennialange periode van dalende rentes en stijgende obligatiekoersen?

Citywire maakte een rondje langs acht vermogensbeheerders en peilde de inflatiestemming. Hier een kort overzicht:

1. Aandelen prima hedge
James Beck, hoofd beleggingen bij James Hambro & Partners, gaat ervan uit dat de inflatie en rente op de korte termijn zullen stijgen, maar dat is nog geen reden tot zorg. Het is een logisch gevolg van de aanbodtekorten die ontstaan als de wereld ontwaakt uit zijn coronaslaap. Denk bijvoorbeeld aan olie en andere grondstoffen.

Voor de lange termijn is het nog een beetje koffiedik kijken, wat er gebeurt met rente en inflatie. Toen centrale banken 10 jaar geleden begonnen met kwantitatieve verruiming dacht ook iedereen dat dit inflatoir zou zijn, maar daar bleek niets van waar. Het is nu afwachten of hogere overheidsbestedingen wel dat inflatoire effect hebben. Als de inflatie daadwerkelijk gaat stijgen, dan zijn aandelen overigens historisch gezien geen slechte beleggingen.

2. Tijdelijke inflatiestijging
Kevin Boscher, cio van Ravenscroft, ziet de inflatie de komende maanden oplopen tot boven 2% door de stijgende grondstoffenkosten, maar dat zal slechts tijdelijk zijn. De deflatoire krachten zijn nog even groot als vóór corona, te weten: een vergrijzende bevolking, een spaaroverschot, globalisering, stijgende schulden en disruptieve technologieën die de lonen omlaag drukken. Daar komen door corona nog een hoge werkloosheid en overcapaciteit bij.

Pas op de lange termijn - over een paar jaar - ziet Boscher de inflatie terugkomen door weer een reeks factoren, te weten: hogere overheidsbestedingen, misschien een trendbreuk bij de globalisering, de energietransitie die zorgt voor hogere prijzen en de roep om een eerlijkere verdeling van de welvaart.

Gezien die lange termijnvooruitzichten is het verstandig om geleidelijk wat meer inflatiehedges in te bouwen. Te denken valt bijvoorbeeld aan obligaties met inflatiebescherming of goud. Technologie, farmacie, opkomende markten en groene investeringen blijven bij Boscher favoriet, maar hij neemt wel meer cyclische aandelen en value in portefeuille. 

3. Eerst moet de output gap worden gedicht
Matthew Cady, beleggingsstrateeg van Brooks MacDonald, kiest voor een breed geschakeerde portefeuille. Nú alle kaarten zetten op hogere inflatie is onverstandig. Het zal in ieder geval een tijd duren, totdat de output gap is gedicht.

4. Voorbereid op alle scenario's
Fondsbeheerder Craig Melling van Progeny hoort rondom hem veel mensen dromen van een herhaling van de Roaring Twenties. Als dat scenario uitkomt waarbij burgers hun spaartegoeden uitgeven, overheden hetzelfde doen, terwijl centrale banken blijven doorgaan met QE, dan zal inflatie zeker terugkeren. Maar het is slechts een van de vele scenario’s die volgens Melling mogelijk zijn. Hij houdt het daarom bij een portefeuille die op álle scenario’s is voorbereid. Dat betekent internationale spreiding, inflatiehedges en een flinke portie defensieve aandelen.

5. 3% is de grens
Kevin Reid, fondsmanager bij Henderson Rowe, krijgt van al zijn klanten de vraag over inflatie. Maar er is nog teveel onzekerheid om hun een definitief antwoord te geven. Diversificatie is dus ook bij hem het leidmotief. Historisch gezien hebben value- en cyclische aandelen een outperformance als de inflatie boven de 3% uitkomt. Dus dat is in ieder geval een niveau om in de gaten te houden. 

6. Inzetten op stijlere yieldcurve
Obligatieanalist Grégoire Sharma van Signia sluit zich aan bij de consensus: een snel oplopende inflatie dit jaar, daarna een kalmering en op de lange termijn meer groei, inflatie en een hogere rente. In de portefeuille horen daar cyclische aandelen bij, een beetje goud en qua obligaties zet hij in op een steilere yield-curve.

7. Inflatie en rente gaan zeker oplopen
Richard Staveley, fondsmanager bij Gresham House Strategic, maakt zich op de korte termijn geen zorgen over inflatie, maar op de lange termijn staat voor hem als een paal boven water dat de inflatie en rente zullen oplopen. Dat betekent dat zijn focus ligt op waarde-aandelen. Dure groeiaandelen gaan in de verkoop en obligaties worden helemaal gemeden.

8. Japanscenario waarschijnlijk
Andrew Thompson, hoofd beleggingen bij Kleinwort Hambros, denkt daarentegen dat een scenario met hoge inflatie ver weg is. Hij ziet eerder een Japan-scenario in het verschiet met nog decennia van lage inflatie.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie