Nieuws

Drie obligatie-uitdagingen vragen uw grote aandacht

Arif Husain, hoofd International Fixed Income van T. Rowe Price, vreest dat obligatiebeleggers de huidige uitdagingen en risico's niet volledig begrijpen.

1. Minder diversificatie
"Obligaties helpen traditioneel de portefeuillerisico’s beperken. Deze obligatiefunctie is door de lage rentes heel veel minder effectief geworden. Zo daalde in het eerste kwartaal van 2020 de Duitse Dax met 25%, maar steeg de Duitse Bund slechts met 2%." Beleggers zullen volgens Husain op zoek moeten gaan naar andere instrumenten dan andere staatsobligaties alleen om de portefeuillerisico's in de hand te houden.

Arif Husain van T. Rowe Price

2. Extra rendementsdruk
"De grootste daling van de obligatierentes liggen achter ons. Hoewel het onwaarschijnlijk is dat de centrale banken de rente in de nabije toekomst zullen verhogen, mag het vooruitzicht van een soort tapering niet volledig worden veronachtzaamd, vooral als een opleving van de economische omstandigheden leidt tot een aantrekkende inflatie." De druk op de rendementen kan volgens Husain nog verder toenemen als regeringen na de ongekende uitgaven tijdens de pandemie plannen beginnen te maken voor een strakker begrotingsbeleid.

Tegen deze achtergrond is het volgerns Husain aannemelijk dat koersen van staatsobligaties sterker zullen bewegen, vooral aan het lange eind van de yieldcurves. Hij denkt daarom dat active yield curve management in 2021 belangrijk zal zijn. Inflation linked bonds kunnen ook uitkomst bieden.

3. Onzekere liquiditeit
"In maart 2020 waren we getuige van de eerste echte ineenstorting van de liquiditeitsomstandigheden sinds de wereldwijde financiële crisis. Het begon met de schuldmarkten en uiteindelijk werd elk segment van de obligatiemarkt getroffen, waarbij op het hoogtepunt van de crisis zelfs in sommige delen van de Amerikaanse Treasurymarkt prijsdislocaties optraden." Dit heeft Husain er weer aan herinnerd dat liquiditeit zelden aanwezig is wanneer deze nodig is en dat het altijd belangrijk is om een analyse te maken van het liquiditeitsprofiel van vastrentende waarden in verschillende marktomgevingen.

Volgens Husain moet liquiditeit momenteel elders worden gevonden, bijvoorbeeld in de valutamarkten en in afgeleide instrumenten zoals synthetische schuldindices. T. Rowe Price heeft om die reden de blootstelling aan beide verhoogd.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus