Nieuws

Bezwijken beleggingsinstellingen onder regeldruk?

De regeldruk voor beleggingsinstellingen blijft maar toenemen: 883 nieuwe wetten en regels in de afgelopen vijf jaar. En er zit nog meer in de pijplijn.

Beleggingsinstellingen worden geconfronteerd met een toenemende stroom aan wet- en regelgeving. Voor beleggingsinstellingen met retailklanten wisten we dit al, maar ook instellingen met professionele klanten krijgen ermee te maken. Zowel nationaal als internationaal neemt de regeldruk steeds verder toe.

Dit blijkt uit een analyse die compliance, legal en risk management adviesbureau Charco & Dique uitvoerde met behulp van compliance software Ruler.

‘’In Ruler onderhouden wij het legal framework voor diverse typen financiële instellingen. Dit doen wij op dagbasis, waardoor een gedetailleerd inzicht ontstaat in de wijzigingen in (inter)nationale wet- en regelgeving,’’ vertelt Ronald van Dijk, co-founder van zowel Charco & Dique als Ruler.

Voor de analyse werd gekeken naar alle ontwikkelingen in toezichtwetgeving voor beleggingsinstellingen tussen 2015 en 2020. Van Dijk: ‘’Naast informatie afkomstig van de (formele) wetgevers (nationaal en internationaal) hebben wij ook informatie afkomstig van toezichthouders (nationaal en internationaal) meegenomen in de analyse.’’

Vier keer zoveel initiatieven als in 2015

Dat de financiële wet- en regelgeving flink in ontwikkeling is, is iets wat de sector niet onopgemerkt is gebleven. Maar de snelheid waarin dit gebeurt, wordt dankzij de analyse duidelijk zichtbaar.

In de afgelopen vijf jaar kregen beleggingsinstellingen te maken met 883 nieuwe initiatieven van nationale en internationale wet- en regelgevers.

De meeste nieuwe wetten en regels zijn in het afgelopen jaar ontwikkeld. Maar liefst 29% van de initiatieven die in de afgelopen vijf jaar zijn gepubliceerd komen uit 2020. Dit aantal is bijna vier keer zo groot als in 2015.

Focus op financieel-economische criminaliteit

Vooral regelgeving op het gebied van de Markets in Financial Instruments Directive en Regulation (MiFID en MiFIR) en Anti Money Laundering (AML) blijven sterk in ontwikkeling. Zo publiceerde de AFM in oktober 2020 een update van haar leidraad wft en Sanctiewet. Ook DNB en de ministeries van Financiën en Justitie & Veiligheid kwamen eerder dat jaar al met extra normen en nadere invullingen van open normen. 

Maar de afgelopen vijf jaar heeft vooral de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) zich ontwikkeld als een belangrijke bron voor regelgeving. Het aantal publicaties van de Europese toezichthouder is in die tijd sterk toegenomen. Relevante publicaties hebben vooral betrekking op Q&A’s (over AIFMD, BMR, EMIR en MiFID/MiFIR), Regulatory Technical Standards en consultaties.

Ook de Nederlandse toezichthouder AFM publiceert regelmatig, al neemt de frequentie de laatste jaren iets af. "Dit komt deels doordat ESMA over vergelijkbare onderwerpen publiceert,’’ legt Van Dijk uit.

Vooruitblik

Tot nu toe zitten er voor 2021 en 2022 in totaal 26 nieuwe wetten en regels in de pijplijn. De komende jaren zal vooral ESG veel aandacht gaan vragen. Zo treden in maart 2021 de eerste regels van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) in werking.

Deze verordening stelt dat onder meer aanbieders van beleggingsproducten en -diensten consumenten moeten gaan informeren over de omgang met duurzaamheidsfactoren.

Niet alleen als zij duurzame producten aanbieden, maar ook als zij hier (nog) niets mee doen. Ook de taxonomieverordening, die bepaalt in welke gevallen men een duurzaamheidsclaim mag maken voor een economische activiteit, zal veel impact gaan hebben op aanbieders van beleggingsproducten.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie