Nieuws

Tien tips voor family offices

De wereld verandert in een snel tempo en family offices zullen met hun tijd mee moeten gaan. Francois Botha geeft een aantal adviezen.

Trends zoals het klimaatprobleem en technologische veranderingen vragen veel van het aanpassingsvermogen van beleggers. Het coronavirus heeft dat proces alleen maar verder versterkt.

Ook voor beleggers heeft dat grote implicaties. Beleggingsadviseur Francois Botha heeft er voor Forbes een aantal op een rij gezet, die met name gelden voor family offices en andere grote particuliere beleggers.

 1. Alles is politiek
  Family offices blijven normaalgesproken liever buiten beeld als het gaat om maatschappelijke discussies. Ze opereren doorgaans op de achtergrond. Maar volgens Botha zal dat in de toekomst steeds lastiger worden. Family offices zullen meer naar buiten moeten treden om hun klanten ervan te overtuigen dat ze dingen doen die goed zijn, dat ze een positieve bijdrage leveren aan de wereld. 

 2. Cause-washing
  Family offices zullen zelf actief moeten worden bij het bestrijden van crises zoals de klimaatopwarming. Botha noemt dat cause-washing: het aanpakken van de oorzaken.

 3. Meer cybersecirity
  De macht van grote technologieondernemingen neemt toe. Hetzelfde geldt voor de macht van criminelen die het internet gebruiken om beleggers te beroven. Family offices zijn voor dieven grote vissen die ze graag aan de haak willen slaan. Ze moeten zich daarom daar tegen teweer stellen met verhoogde aandacht voor cyber-security.

 4. Privacy, het nieuwe goud
  Hetzelfde geldt voor het beschermen van persoonlijke data van de klanten. Ook dat wordt steeds lastiger, maar het biedt ook kansen voor investeringen in bedrijven die databescherming hoog in het vaandel dragen.

 5. Let’s go digital
  Het is een illusie om te denken dat de digitale trend ophoudt als de coronapandemie voorbij is. Elk bedrijf - klein of groot - zal een digitale strategie moeten hebben. Dat geldt ook voor family offices.

 6. Onroerend goed
  Voor eigenaren van winkels en kantoren was 2020 een rampjaar en de jaren daarvoor waren ook niet al te best. Dat wil echter nog niet zeggen dat de rol van onroerend goed voor beleggers is uitgespeeld. Integendeel, family offices zullen waarschijnlijk worden gevraagd mee te denken en te investeren in nieuwe stedelijke concepten. Het zal wel een van de meest ingewikkelde uitdagingen worden voor particuliere beleggers.

 7. Duurzaam beleggen
  Milieubeleid en sociale verantwoording zijn niet meer weg te denken uit portefeuillebeheer. Voor professionele beleggers betekent dit dat het niet langer geduld zal worden als zij achteroverleunen bij belangrijke aandeelhoudersvergaderingen. Ze zullen zich vaker uit moeten spreken. 

 8. Culturele verschillen
  Het coronavirus heeft laten zien dat er grote culturele verschillen zijn in de wereld. Waarden en normen zijn overal anders. Family offices die zich hier het best bewust van zijn, hebben grote voordelen. 

 9. Opkomst nationalisme
  Globalisering is theoretisch gezien het beste model. Het biedt meer economische welvaart voor iedereen, terwijl problemen uiteindelijk toch samen het best kunnen worden opgelost. Toch is globalisering op zijn retour. Het nationalisme neemt toe. Dat hoeft op zich geen ramp te zijn. Sterker, voor family offices biedt het ook kansen. Zij kunnen de rol van de politiek deels overnemen door wereldwijd samen te werken.

 10. Modelportefeuilles vaker aanpassen
  Traditioneel worden modelportefeuilles van family offices een keer per jaar onder de loep genomen en opnieuw gedefinieerd. Maar met de snelle veranderingen in de wereld, de opkomst van ESG en andere vastgoedconcepten zal dit waarschijnlijk vaker nodig zijn.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus