Nieuws

Economisch herstel vergroot renterisico voor obligatiebeleggers

Een sterk economisch herstel in 2021 maakt het er voor obligatiebeleggers nog moeilijker op nog iets van rendement te genereren, zo waarschuwt Mark Vaselkiv van T. Rowe Price. Waar zijn nog kansen?

Een sterker economisch herstel in 2021 houdt risico's in voor obligatiebeleggers. Dat is de waarschuwing van Mark Vaselkiv, chief investment officer Fixed Income bij T. Rowe Price. "Massale liquiditeitsinjecties door centrale banken hebben de wereldwijde schuldmarkten in 2020 met succes gestabiliseerd, zelfs toen een door de pandemie veroorzaakte vlucht naar kwaliteit de toch al lage rendementen op staatsobligaties nog verder omlaag duwde. Deze tweeledige trend leidde vorig jaar tot sterk positieve rendementen in de meeste vastrentende waarden. 2021 wordt daarentegen een uitdagend jaar voor obligatiebeleggers."

Mark Vaselkiv van T. Rowe Price

Nu de rendementen op kortlopende obligaties ultra-laag of negatief zijn en de Amerikaanse rentecurve steiler wordt naarmate de economische groei en de inflatieverwachtingen opveren, kan het renterisico een kritiek punt worden, schrijft hij in de publicatie Creativity in a Low-Yield Era.

Dat de credit spreads van investment-grade (IG) en high yield-obligaties weer dichter bij hun historische normen liggen, ondanks de aanhoudende gevolgen van de pandemie, betekent dat de actieve selectie nog een belangrijkere rol speelt bij het zoeken naar rendement en het beheren van risico's.

Weinig defaults

Voor schuldbeleggers biedt de vloedgolf van nieuwe dollaremissies in 2020 - naar schatting 2 biljoen in investment-grade schuld en meer dan 500 miljard aan high yield-schuld zowel potentiële kansen als extra risico's, aldus Vaselkiv.

"Hoewel veel bedrijven hun schuldenlast hebben verhoogd, zijn de liquiditeitsratio's in veel gevallen zelfs verbeterd. Dit zou bedrijven in cyclische sectore, zoals energie, luchtvaartmaatschappijen en huisvesting, moeten helpen om insolventie af te wenden, totdat de economische omstandigheden normaliseren"

EM-schuld in lokale valuta aantrekkelijk

Vastrentende activa buiten de VS , vooral bedrijfsobligaties in opkomende markten in lokale valuta, bieden in 2021 mooie kansen voor beleggers in wereldwijde obligaties, aldus Vaselkiv. Zeker als de dollar verder verzwakt, en dat is wel waar hij op rekent. "Belangrijke factoren zoals relatieve rentetarieven, relatieve groeicijfers en relatieve monetaire liquiditeit suggereren dat de trend naar depreciatie van de dollar in 2021 zou kunnen voortduren."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?