Nieuws

BlackRock vraagt meer duurzame data van bedrijven

CEO Larry Fink heeft bedrijven in zijn jaarlijkse brief aan CEO's opgeroepen om te laten zien hoe hun businessmodel strookt met het streven van het omlaag brengen van de CO2-uitstoot tegen 2050.

Want als het afgelopen coronajaar ons iets geleerd heeft, is dat duurzaam beleggen alleen maar belangrijker geworden, aldus Fink in zijn brief

"Beleggers dachten dat de pandemie de verschuiving naar duurzaam beleggen zou vertragen, maar precies het tegenovergestelde gebeurde: het momentum nam wereldwijd juist toe. Bedrijven, overheden en beleggers richtten hun aandacht op netto-nul – dat wil zeggen dat ze hun uitstoot van broeikasgassen in 2050 volledig willen compenseren."

"Om dat doel te halen moeten wel drastische hervormingen worden doorgevoerd die verstrekkende gevolgen voor bedrijven en de portefeuilles van onze beleggers hebben,” aldus de topman van de Amerikaanse vermogensbeheerder.

Beleggers kunnen volgens hem niet duurzaam beleggen als ze niet genoeg weten over hoe ondernemingen omgaan met het klimaatprobleem. Zij vragen BlackRock om meer duurzame data om hun beslissingen op te baseren. 

Vandaar dat BlackRock bedrijven oproept om daar transparanter over te rapporteren. "Data en transparantie zijn van groot belang. We verwachten van ondernemingen dat ze bekendmaken hoe ze zich denken te positioneren in een netto-nuleconomie."

"Bovendien bepleit BlackRock dat er een wereldwijde rapportagestandaard voor duurzaamheid komt zodat beleggers weten waar ze aan toe zijn."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus