Nieuws

Joe Biden wil twee biljoen dollar duurzaam investeren

Met de Democraten waait een nieuwe duurzame wind in de VS. ABN Amro verwacht dat er vooral geïnvesteerd wordt in het verduurzamen van de meest vervuilende staten, zoals Texas.

Een van de eerste dingen die de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden gisteren deed, was een decreet tekenen waarin staat dat de VS van plan zijn om het akkoord van Parijs te ondertekenen. 

ABN Amro verwacht dat de investering van deze twee biljoen gericht zal zijn op de staten die samen meer dan 50% van de Amerikaanse CO2-uitstoot uitstoten.

Ze gaan ook uit van aanvullende investeringen in CO2-intensieve elektriciteits- en transport-staten, die nog eens 30% van de Amerikaanse CO2-uitstoot vertegenwoordigen.

-70%

De energietransitie is volgens de bank al aan de gang, met 50% van de totale toename van de opwekking uit duurzame energiebronnen in 2020 per september 2020. Ook oliestaat Texas, een echte Republikeinse staat, is in transitie. 

Om tegen het einde van deze eeuw binnen het traject van het akkoord van Parijs te blijven, moeten de VS de CO2-uitstoot in de komende tien jaar verminderen met 70%. 

De landelijk bepaalde bijdrage van nu - +26-28% in 2025 vergeleken met 2005 - is niet voldoende. ABN Amro verwacht dat tijdens de COP26 in Glasgow later dit jaar scherpere doelstellingen zullen worden aangekondigd. 

Vervuilende staten

"Gezien de uitstoot van fossiele brandstoffen per staat, onderscheiden de Republikeinse staten Texas en Louisiana zich als hoge uitstoters, met emissies die voornamelijk verband houden met industriële processen en fossiele brandstoffen."

"De kuststaten Californië en Florida volgen met emissies voornamelijk uit transport en elektriciteitsopwekking voor Florida."

Het meest effectief zou zijn om strategisch te focussen op Texas, Louisiana, Californië, Florida en de zes centrale staten met de hoogste emissies. Dan zou die 70% binnen tien jaar wel haalbaar kunnen zijn, denkt ABN Amro.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie