Nieuws

Wees niet bang voor langdurig negatieve rentes

Beleggers denken dat de negatieve reële rente tijdelijk is. Het is een kwestie van tijd totdat inflatie terugkeert. Analist Joachim Klement ziet dat anders.

Er zijn steeds meer economen en beleggingsanalisten die waarschuwen voor oplopende inflatie. Zij maken zich zorgen omdat dit de reële rente - de nominale rente minus inflatie - flink zal opdrijven.

In het slechtste geval krijgen de kapitaalmarkten daardoor een driedubbele dreun met dalende obligatie-, aandelen- en huizenprijzen. Joachim Klement denkt echter dat het zo’n vaart niet zal lopen.

De financieel-analist legt uit dat er een paar factoren zijn die de reële rente langdurig omlaag drukken. Eigenlijk, zo beargumenteert Klement, is de reële rente nu zelfs nog aan de hoge kant. Hij schrijft dat economen die denken dat de reële rente te laag is, hun verwachtingen waarschijnlijk drastisch moeten bijstellen.

Klassieke theorie

Een van de zaken waar economen vaak op wijzen als bron van inflatie is de demografische ontwikkeling. De klassieke theorie zegt dat als de bevolking ouder wordt, de spaarquote daalt. U heeft dat geld immers niet meer nodig als u dood bent, behalve om door te geven aan je kinderen.

Daar komt bij dat doordat er maar zo weinig actieve werknemers overblijven, gepensioneerden min of meer gedwongen moeten ontsparen, om de last voor jongeren een beetje te beperken.

Het effect daarvan op de rente is een kwestie van vraag en aanbod. Als er minder spaargeld beschikbaar is dan zullen degene die dat spaargeld nodig hebben daar meer voor moeten betalen in de vorm van een hogere rente.

Demografie werkt juist andersom

Volgens Klement klopt deze redenatie niet. Er wordt te weinig rekening gehouden met het feit dat mensen steeds ouder worden. Stel iemand werkt tot zijn 67-ste en hij heeft een levensverwachting van 90. Dat betekent dat hij of zij langer moet doen met de opgebouwde spaarpot. Er moet dus meer gespaard worden, en niet minder.

Het feit dat er steeds minder actieve werknemers zijn - die minder geld kunnen afdragen voor de ouderen - maakt de zaak nog hachelijker. Het betekent waarschijnlijk dat een gepensioneerde grotere reserves moet opbouwen om er zeker van te zijn niet in armoede te sterven.

Alleen deze demografie-factor is volgens Klement genoeg om nog zeker een of twee decennia uit te gaan van een neerwaarts effect op de reële rente. En de cijfers van de laatste jaren wijzen ook uit dat de spaarquote stijgt.

Globalisering

Maar er is nog een tweede effect dat onderschat wordt, en dat is de globalisering. Veel beleggers gaan ervan uit dat de komende decennia het protectionisme terugkomt, maar bewijzen daarvoor zijn er niet.

Integendeel, de kapitaalmarkten zijn steeds beter geïntegreerd. Of het nou om Groot-Brittannië, China of Japan gaat: spaargeld vindt zijn weg steeds efficiënter naar de plekken waar het het best kan worden gebruikt. Dat zorgt wereldwijd voor een negatief effect op de rente.

Dat wordt nog versterkt doordat er een steeds grotere groep rijken is in opkomende markten, met dus meer spaargeld, dat de rente extra negatief beïnvloedt.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?