Nieuws

Robeco lanceert twee klimaatgerichte obligatiefondsen

Robeco kondigt de lancering aan van RobecoSAM Climate Global Credits en RobecoSAM Climate Global Bonds. Dit zijn de eerste twee actieve wereldwijde vastrentende strategieën die voldoen aan de EU-regels om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen.

RobecoSAM Climate Global Credits belegt wereldwijd in bedrijfsobligaties met expliciete klimaatdoelstellingen, die bijdragen aan de doelstellingen van het Akkoord van Parijs. De strategie begint met een 50% lagere CO2-voetafdruk dan de bredere bedrijfsobligatiemarkt en streeft naar een vermindering van de CO2-uitstoot van 7% per jaar.

Het fonds zal worden beheerd door Victor Verberk, Reinout Schapers en Peter Kwaak van het Robeco's Global Credit-team. RobecoSAM Climate Global Bonds bestaat uit een wereldwijde portefeuille van bedrijfs- en staatsobligaties.

Ook deze strategie is gericht op een lagere CO2-voetafdruk ten opzichte van het wereldwijde beleggingsuniversum en streeft naar 7% de-carbonisatie per jaar. Dit fonds zal worden beheerd door Jamie Stuttard, Regina Borromeo en Bob Stoutjesdijk van het Robeco's Global Fixed Income Macro-team.

De portefeuilles van de twee fondsen zullen worden afgezet tegen nieuw gecreëerde klimaatindices, die door Robeco en Solactive gezamenlijk zijn ontwikkeld. Beide fondsen zijn genoteerd in Luxemburg.

Rendement en welzijn

Victor Verberk, CIO Fixed Income and Sustainability bij Robeco: "Wij zijn zeer gecommitteerd aan het Akkoord van Parijs. We hebben onlangs zelfs aangekondigd dat we de ambitie hebben om in 2050 nul uitstoot van broeikasgassen te bereiken voor al ons beheerd vermogen."

"De lancering van deze strategieën en het beschikbaar stellen ervan aan onze klanten is een duidelijk voorbeeld van onze sterke overtuiging dat beleggen niet alleen gaat om het creëren van vermogen, maar ook om het bijdragen aan het welzijn. Het biedt beleggers de mogelijkheid om voorop te lopen in de overgang naar een koolstofarme economie."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?