Nieuws

Short foute bedrijven!

Waarom uitsluiten of engagen als bedrijven met zeer zwakke ESG-scores ook kunnen worden geshort. Het verbetert het ESG-gehalte en risicoprofiel van een portefeuille aanzienlijk, zo is de stellige overtuiging van Man Institute.

De duurzame beleggingsrevolutie begon met een eenvoudige exercitie. Zet alle bedrijven die vervuilen, wapens produceren en ongezonde producten maken op een zwarte lijst, zodat daar niet langer in kan worden belegd. Het beleggingsgeweten is in een klap een stuk schoner en misschien dat deze bedrijven hun leven alsnog beteren nu zij ontdekken dat aandeelhouders massaal wegrennen.

Uitsluiten biedt beleggers bovendien het voordeel dat in het selectieproces minder aandelen de revue passeren. Dat schiet op. Nadeel van uitsluiten is, zo merken critici op, dat bedrijven met ESG-issues hun business model niet aanpassen als zij op een zwarte lijst komen te staan.

Beter is het volgens hen om met het bestuurd van deze bedrijven de dialoog aan te gaan om ze zo alsnog te bewegen hun business model aan te passen. Luisteren ze niet, dan volgt alsnog uitsluiting. Druk uitoefenen is beter dan weglopen, zo is de achterliggende gedachte.

Voordeel van deze duurzame beleggingsaanpak is, dat in alle sectoren kan worden belegd. Dat is goed voor de spreiding. Bovendien neem je als mede-eigenaar verantwoordelijkheid, zo wordt ook gezegd.

raex

De derde weg

Man Institute, de denktank van vermogensbeheerder Man Group, beschrijft in het stevige rapport The Big Green Short nog een derde duurzame beleggingsweg. Het stelt voor om bedrijven met de zwakste ESG-praktijken te shorten. Dat gaat nog een stap verder dan uitsluiten.

De redenatie is even simpel als logisch: Bedrijven die op ESG-gebied ondermaats presteren, krijgen te maken met hogere kapitaalkosten, minder productieve werknemers en knellende regels. Dat moet wel leiden tot underperformance, precies datgene waar de shorter zijn geld mee verdient. Zo snijdt het zwaard aan twee kanten. De portefeuille wordt groener en het rendement hoger. Wie wil dat niet?

Bovendien, zo merkt Man Institute op, shorters hebben waarschijnlijk meer invloed op het bedrijfsbeleid dan beleggers die voor de meer zachtaardige engagementpolitiek gaan. Bedrijven weten dat grote shortposities in de regel van negatieve invloed zijn op de beurskoers en zijn daarom bereid naar beleggers met flinke shortposities te luisteren.

"Bedrijven weten dat grote shortposities in de regel van negatieve invloed zijn op de beurskoers en zijn daarom bereid naar beleggers met flinke shortposities te luisteren"

Hoezo underperformance!

Maar klopt het dat deze short-aanpak beleggers goede winsten geeft? Doen zwakke ESG-bedrijven het slechter dan de markt? Man Institute heeft de prestaties van drie foute sectoren sinds 2000 afgezet tegen die van de MSCI World.

Wat blijkt, alleen bedrijven die hun geld verdienen met het delven en verbranden van steenkool hebben zwakkere resultaten laten zien dan de markt. Tabaksbedrijven en de nucleaire sector deden het juist beter. Shorten van deze bedrijven zou beleggers hebben opgezadeld met een stevig verlies. Vooral de outperformance van Big Tobacco was sinds 2000 aanzienlijk.

raex

 

Wat verklaart de goede gang van zaken van tabaksaandelen? Man Institute voert daarvoor verschillende redenen aan. Allereerst keren tabaksbedrijven meer dividend uit dan het marktgemiddelde, terwijl zij op de beurs minder hard bewegen.

Dat maakt deze aandelen aantrekkelijk voor dividendbeleggers en voor beleggers die voor defensieve aandelen gaan. In een periode waarin de rentes terugliepen en de volatiliteit juist steeg, valt het te begrijpen dat aandelenbeleggers bij de tabakssector uitkwamen.

Hun keuze voor deze sector werd volgens Man Institute verder versterkt door de bovengemiddelde winstgroei, relatief lage schuldenposities en niet al te hoge waarderingen van tabaksaandelen. Juist de smart bèta-factoren die de laatste jaren populair waren, stuwden de koersen van tabaksaandelen. Of zoals Man Institute schrijft: "The superior performance of restricted stocks is in part due to their exposure to risk factors favoured by the market." 

Sectordraai

Maar rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Net als de fossiele energiesector hebben ook tabaksbedrijven te maken met afwaarderingen. Neem tabaksgigant Altria, dat begin dit 4,5 miljard dollar afschreef op zijn e-sigaretdochter Juul. Dat maakt de lage waardering van Altria in een keer ongedaan.

Het zou Man Institute niet verbazen als defensieve aandelenbeleggers in de nabije toekomst hun posities in tabaksbedrijven verruilen voor aandelen uit de sectoren telecom en gezondheid. Deze sectoren schurken op basis van winstgroei, omzetgroei en dividendrendement tegen de tabakssector aan, maar ontberen de negatieve ESG-kwalificaties.

raex

Meer ESG-exposure, minder risico

Ondanks het contraire tabaksvoorbeeld is Man Institute een sterk voorstander van het shorten van bedrijven met de laagste ESG-scores. Het verhoogt het ESG-gehalte van portefeuilles en verlaagt de risico's. Voor het rendement maakt het niet al te veel uit.

Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van een prestatievergelijking tussen een long/short ESG-portefeuille en een long only ESG-portefeuille over de periode 1 januari 2013 en 31 december 2019.

raex

Man Institute concludeert: "The concept of shorting stocks on an ESG basis makes intuitive sense: it increases a portfolio’s exposure to ESG signals, the potential for delivering alpha and the speed of recovery from drawdowns. Furthermore, it allows portfolios to properly capture the value of a growing risk: the risk that companies fail to deal with the transition to more responsible models of operating, overstating the value of potentially stranded assets and failing to account correctly for the ESG risks to which their businesses are exposed."


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen