Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit
Nieuws

Unieke toegang tot duurzaam beleggen in obligaties met SPDR ETF’s

SPDR ETF’s worden uitgegeven door State Street Global Advisors, de vermogensbeheerafdeling van State Street. Deze opzet biedt SPDR de mogelijkheid om verder te bouwen op de duurzame ervaring die als sinds 1985 in de organisatie bestaat. State Street Global Advisors beheert inmiddels meer dan 353 miljard dollar aan vermogen waarin duurzaamheid is geïntegreerd (*).

Dit artikel is geschreven door Philippe Roset, Head SPDR ETF’s Nederland


State Street Global Advisors heeft samen met Bloomberg een reeks duurzame obligatie-indices ontwikkeld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een uitgebreid intern ESG-platform, waarin duurzame data wordt verzameld van verschillende onafhankelijke ESG analisten. ESG staat voor Environmental, Social & Governance.

Deze data wordt vervolgens afgezet tegen het materialiteitskader van de Sustainable Accounting Standards Board ("SASB") en op deze manier wordt gestreefd naar het maximaliseren van de ESG-score van de index.

Tegelijkertijd is de doelstelling om een vergelijkbaar risico-rendementsprofiel als de reguliere index te leveren, waarbij kredietwaardigheid en renterisico in het geval van kredietwaardige bedrijfsobligaties de belangrijkste factoren zijn.

Het Sustainable Accounting Standards Board (SASB) Materialiteitskader

SASB is een onafhankelijke, non-profit organisatie die standaarden vaststelt voor ESG-rapportage.

Haar missie is om de efficiëntie van kapitaalmarkten te verbeteren door het ontwikkelen en publiceren van standaarden voor boekhoudkundige verantwoording op lange termijn. Deze informatie helpt bedrijven om investeerders te informeren over financieel relevante duurzame informatie.

De ESG-score is gebaseerd op het materialiteitskader van SASB. Dit kader is ontwikkeld na grondig onderzoek en input van bedrijven en beleggers. Het wordt ondersteund door investeerders die wereldwijd $48 biljoen vertegenwoordigen.

De SASB-standaarden beslaan elf sectoren, 77 industrieën en rapporteren over 26 algemene kwesties die meer dan 200 meetpunten in vijf duurzaamheidsdimensies omvatten en kunnen als volgt worden samengevat:

  • Op materialiteit gericht
  • Op bewijs gebaseerd
  • Geïnformeerd door de markt
  • Transparant
  • Systematisch en rigoureus
Bron: Bloomberg SASB Index Constructie

Bloomberg SASB Euro Corporate ESG ex-Controversies Select Index

Bron: State Street Global Advisors; Bloomberg Finance, L.P

Stap 1: Controverses uit de brede oorspronkelijke index verwijderen

Bedrijven worden uitgesloten die betrokken zijn bij en/of een aanzienlijke omzet halen uit activiteiten die verband houden met extreme controverses, controversiële wapens, schendingen van het UN Global Compact, ontginning van stoomkolen, tabaksproducten of niet-militaire vuurwapens.

Vervolgens worden de leningen van de overgebleven bedrijven zonder beschikbare ESG-score uit oorspronkelijke index verwijderd.

Stap 2: Focus op ESG en risico/rendementskarakteristieken

De weging van de geselecteerde obligaties in de ESG index wordt vastgesteld om de ESG-score te maximaliseren en vergelijkbare risico- en rendementskenmerken te behouden met de oorspronkelijke index.

Conclusie

De nieuwe Bloomberg SASB-indices integreren niet alleen ESG-criteria op basis van positieve en negatieve screening, maar houden ook rekening met de specifieke kenmerken die het risico- en rendementsprofiel van obligaties bepalen.

De eerste SPDR UCITS ETF's die deze innovatieve indexmethodologie volgen, bieden toegang tot kredietwaardige bedrijfsobligaties in euro of in US dollar. Ze vertegenwoordigen geïntegreerde oplossingen die kunnen worden gebruikt als een alternatief voor traditionele beleggingen in de kern van een beleggingsportefeuille.

Klik hier voor meer informatie over SPDR ETF's.

* Data per 30 juni 2020

 

IEXProfs online magazine over duurzaam beleggen

Lees meer over duurzaam beleggen in ons nieuwe online magazine "Een nieuw tijdperk voor duurzaam beleggen".


Disclaimer: Marketing Communication, Professional Clients Only Investing involves risk including the risk of loss of principal. The whole or any part of this work may not be reproduced, copied or transmitted or any of its contents disclosed to third parties without SSGA’s express written consent. The views expressed in this material are the views of Antoine Lesné through the period ended 08/10/2020 and are subject to change based on market and other conditions. This document contains certain statements that may be deemed forward-looking statements. Please note that any such statements are not guarantees of any future performance and actual results or developments may differ materially from those projected. The returns on a portfolio of securities which exclude companies that do not meet the portfolio’s specified ESG criteria may trail the returns on a portfolio of securities which include such companies. A portfolio’s ESG criteria may result in the portfolio investing in industry sectors or securities which underperform the market as a whole. The trademarks and service marks referenced herein are the property of their respective owners. Third party data providers make no warranties or representations of any kind relating to the accuracy, completeness or timeliness of the data and have no liability for damages of any kind relating to the use of such data.

Nederland: Deze mededeling is bedoeld voor gekwalificeerde beleggers binnen de betekenis van sectie 2:72 van de Nederlandse wet op het financieel toezicht, zoals gewijzigd. De producten en diensten waarop deze mededeling betrekking heeft, zijn enkel beschikbaar voor deze personen, en alle andere personen ogen niet op deze mededeling vertrouwen. Het verdelen van dit document houdt geen licentievereiste in voor de vennootschappen of SSGA in Nederland en er zullen bijgevolg prudentieel toezicht en controle over de bedrijfsvoering worden uitgeoefend over de vennootschappen of SSGA door de Nederlandse centrale bank (De Nederlandsche Bank N.V.) en de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. De vennootschappen hebben hun aangifte bij de Autoriteit Financiële Markten in Nederland gedaan voor de verkoop van hun aandelen aan het publiek in Nederland en de vennootschappen zijn, dienovereenkomstig, beleggingsinstellingen volgens sectie 2:72 van de Nederlandse wet op het financieel toezicht.

For more information, visit: www.SSGA.com
© 2020 State Street Corporation.
All Rights Reserved. ID 3305393.1.1.EMEA.INST Exp. Date 31/12/2020

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen