Nieuws

De vijf marktverrassingen van 2021

Volgens UBS AM zullen markten en sectoren als gevolg van de wereldwijde crisis ongelijk herstellen. “Dit is een recessie, waarin bestaande markttrends worden verankerd: de disruptieve kracht van de digitalisering versnelt, en de slagkracht van de dienstensector verder verzwakt.”

Barry Gill, hoofd beleggingen bij UBS AM. “De pandemie heeft veel bedrijven op de knieën gekregen, terwijl sommige delen van de economie floreerde als nooit tevoren. Dit heeft geleid tot een ongelofelijke rendementskloof op de aandelenmarkt en op creditspreads. De opleving van de aandelenmarkt moet ons er allemaal weer van overtuigen dat de koersen van aandelen net zozeer gaan over de disconteringsvoet als over winst.”

Evan Brown, hoofdstrateeg van UBS AM, verwacht dat het economische herstel zich in 2021 zal voortzetten en meer op zichzelf zal staan, aangezien de komst van een vaccin ervoor zorgt dat het bedrijfsleven weer normaal kan gaan draaien. “Door de negatieve reële rentes, die in de meer ontwikkelde economieën vermoedelijk tot in 2021 en zelfs daarna blijven aanhouden, zullen beleggers harder moeten werken om rendement te genereren.”

Alternatieve beleggingen profiteren

Volgens Brown zal de aantrekkingskracht van beleggingskansen in multi-asset hedgefondsen en alternatieve beleggingen toenemen, omdat de wereld een langere periode van lagere rendementen tegemoet gaat. “Infrastructuur zal waarschijnlijk het meest profiteren van de economische uitgavenpakketten, en binnen het beursgenoteerde spectrum betekent een laag rendementsniveau in ontwikkelde markten dat beleggers hun blik iets moeten verruimen richting de rest van de wereld zoals China.

Barry Gill: “De pandemie heeft ons allemaal diep geraakt. Voor beleggers is het daarom de moeite waard om na te denken over welke verrassingen 2021 in petto kan hebben en wat daarvan de eventuele gevolgen voor hun beleggingsbeslissingen kunnen zijn.”  UBS AM heeft er al vijf bedacht.

5 verrassingen

1. Meer cybercriminaliteit
Door de lockdownmaatregelen waren veel mensen noodgedwongen thuis aan het werk. Hierdoor zijn bepaalde sectoren en bedrijven kwetsbaarder geworden voor een cyberaanval.

2. Blow off aandelenmarkten
Een veilig en doeltreffend vaccin dat snel zijn weg weet te vinden naar de bevolking zal ervoor zorgen dat de samenleving weer normaal gaat draaien. Dit terwijl het monetaire beleid ultrasoepel blijft, wat weer kan leiden tot een zogenaamde blow off op de aandelenmarkten.

3. Dubbele dip economie en beurs
Ondanks de ultralage rentes en de economische nood, betekenen de verlamming in Washington, en de verminderde wil van de Europeanen om begrotingen verder op te rekken, dat een brug richting het vaccin er de komende maanden niet inzit. Mogelijk leidt dit zelfs tot een wereldwijde dubbele economische dip op de markten.

4. Smallcaps outoperformen
Door een mogelijke wijziging van de Amerikaanse belastingwetgeving en strenger toezicht op de big tech bedrijven, is het niet ondenkbaar dat small caps de dienst uit gaan maken op de markten.

5. Opkomende markten profiteren
Nieuw leiderschap in de VS maakt de weg vrij voor een nauwere band met China, met inbegrip van een verlaging van de heffingen en het feit dat de exportbeperkingen met betrekking tot technologie op de lange baan worden geschoven. Minder onzekerheid en het weer op gang komen van de handel, zorgen ervoor dat er meer kapitaal gaat vloeien naar opkomende markten ten koste van de ontwikkelde wereld.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen