Nieuws

Het is de ontwikkeling van M2, stupid!

Goed nieuws van hoofdeconoom John Greenwood van Invesco. De sterke groei van de geldhoeveelheid M2 voorspelt dat het aankomende economische herstel meer dan krachtig zal zijn. Zo krachtig dat de inflatie vanaf 2022 kan oplopen.

Hoe gaat het economische herstel er na de coronacrisis uitzien? Dat is de vraag waar John Greenwood graag antwoord op geeft. In een lezing, die hij de titel Stilte voor de storm heeft gegeven, draait het volgens Greenwood eigenlijk alles om de ontwikkeling van de geldhoeveelheid.

Dat is volgens hem de beste voorspeller van toekomstige consumptie. De geldhoeveelheidmaatstaf die hij nadrukkelijk in de gaten houdt, is M2, het geld dat buiten de banken in omloop is, inclusief kortlopende deposito’s.

Ofwel, de financiële middelen van burgers, en daarmee hun koopkracht. De ontwikkeling van M2 en economische groei zijn sterk aan elkaar gelinkt.

Sterker herstel dan na kredietcrisis

Om de economische situatie te schetsen, vergelijkt hij de coronancrisis met de kredietcrisis van 2008/2009, die ook leidde tot grootschalige stimulering door de centrale banken. Het grote monetaire experiment was geboren.

Op basis van de ontwikkeling van M2 verwacht Greenwood dat het economische herstel ditmaal heel anders zal zijn, vele malen sterker dan ruim tien jaar geleden.

Greenwood: “Vanaf het vierde kwartaal van 2008 injecteerden centrale banken enorme hoeveelheden geld. Echter, dat heeft de groei van M2 in de jaren erna amper doen stijgen, omdat banken en burgers hard bezig schuld waren hun schulden af te bouwen."

"Het geld van de centrale banken kwam niet in de maatschappij terecht. Dat is de belangrijkste reden waarom het economisch herstel na de kredietcrisis zo zwak was en waarom de inflatie amper steeg. Lage rentes veranderden daar niets aan.”

Ruimhartige kredietverlening

Hoe anders is de situatie nu. Ten gevolge van de economische schok, die de lockdowns veroorzaakten, stegen de balansen door de opkoopprogramma's van de centrale banken enorm, maar al dat extra geld kwam ditmaal wel in het publieke domein terecht.

Greenwood: “Nimmer groeide M2 zo hard als dit jaar. Burgers, maar ook bedrijven, beschikken nu over veel extra cash. Dit is in alle grote volwassen markten grofweg hetzelfde, waarbij de M2-groei in de eurozone en Japan minder groot is dan in de VS en het VK."

"Wat voor alle economieën geldt, is dat banken blijven uitlenen, geholpen door minder stringente kapitaaleisen." Het is volgens de econoom niet meer dan logisch dat de aandelenmarkten dit jaar zo sterk hebben gepresteerd.

Vooral in de VS is M2-groei indrukwekkend

raex

Wachten op inflatie

Om te weten wat groei van M2 met de economie zal doen, haalt Greenwood het zogenoemde transmissiemechanisme erbij. “Het begint ermee dat alle beleggingscategorieën sterk in waarde stijgen."

"Vervolgens zullen ook de economische activiteiten toenemen, doordat consumptie en investeringen op gang komen. Om die reden reken ik op een krachtig economisch herstel in 2021.”

En dan? “Tja, meer consumptie maakt producten duurder, dus jaagt inflatie op. Daar is de eerstkomende tijd nog geen sprake van, maar vanaf 2022 is het opletten geblazen. Sterke groei van M2 leidt in eerste instantie tot kortdurende lagere rentes, waarna de rentes langdurig zullen stijgen.”

Het transmissiemechanisme-effect

raex

 

Inflatie gaat dus weer stijgen. Volgens Greenwood kan de inflatie vanaf 2022 omhoog naar 3% tot 5%. Maar bang voor hyperinflatie hoeven beleggers niet te zijn.

“De toekomstige stijging van inflatie moet zeker niet worden overdreven. Tot nu toe houden consumenten nog extra cash aan uit onzekerheid. Als die onzekerheid verdwijnt, doordat de pandemie is bedwongen, zal dat geld worden uitgegeven. Daar is het wachten op.”

Wordt het 2% of 4% inflatie?

raex


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen