Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit
Nieuws

Een agenda voor radicale verandering

De COVID-19-pandemie heeft eens temeer aangetoond dat ons huidige economische systeem niet duurzaam is. Het geleidelijk aanpassen van het bestaande systeem is echter niet voldoende, aldus Triodos Investment Management.

We moeten het systeem zodanig veranderen dat het in lijn komt met de doelstellingen zoals verwoord in de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

Het transformeren van ons economische systeem zal geen gemakkelijke taak zijn. Het geleidelijk aanpassen van het bestaande systeem is niet voldoende.

Radicale verandering is vereist, maar in een evolutionair proces. Zo'n verandering omvat een herdefiniëring van vooruitgang, een herwaardering van de manier waarop we leven, samenwerken en communiceren en een herontwerp van onze economie.

Een kapot model met verwoestende bijwerkingen

De wereldwijde financiële crisis van 2007-2008 was de economische mijlpaal van het afgelopen decennium. In de nasleep ervan groeide een brede consensus over de noodzaak van verandering: minder financieel risico, meer verbinding met de reële economie, strengere regelgeving voor de financiële sector.

In de nasleep van de crisis kwamen steeds meer mensen tot het besef dat onze omgeving en sociale infrastructuur onder enorme druk staan. In 2015 heeft de wereldgemeenschap twee cruciale stappen gezet om het tij te keren. Ten eerste werden in september de Sustainable Development Goals (SDG's) aangenomen.

Deze zeventien doelstellingen vormen de globale beleidsstrategie voor een duurzamere wereld. In december van hetzelfde jaar kwamen wereldleiders in Parijs bijeen voor COP21. Het centrale doel van de Klimaatovereenkomst van Parijs is om de wereldwijde actie tegen klimaatverandering te vergroten en de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5ºC.

Gezien de urgentie die toen gevoeld werd, was het afgelopen decennium teleurstellend. We doen de dingen nauwelijks 'anders', terwijl het nemen van financiële risico's met de dag toeneemt in deze ultra lage renteomgeving, op zoek naar financieel rendement.

De verbinding met de reële economie is nooit echt hersteld en lijkt nu meer gebroken dan ooit. Bovendien lijken de duurzaamheids- en economische agenda's twee aparte entiteiten te blijven, in plaats van geïntegreerd. Daarom zijn we nog lang niet in de buurt van de doelen die we vijf jaar geleden hebben gesteld.

Een radicale agenda voor economische transformatie

Er is maar één conclusie: noch de financiële crisis, noch de ecologische en sociale uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd, hebben geleid tot de noodzakelijke fundamentele verandering. De kern van ons economisch systeem blijft in elk opzicht onbetwist.

Na meer dan tien jaar sinds de verwoestende ervaring van de financiële crisis, zitten we nog steeds vast in een economisch model dat wordt beheerst door de ideeën van de zogenaamde Washington Consensus van vrijhandel, vrije markten en deregulering. Dit model zorgde voor groei tot aan de financiële crisis, maar veroorzaakte die ook.

De economische crisis die het gevolg is van de coronapandemie maakt eens temeer duidelijk dat we eigenlijk maar één keuze hebben: ons huidige economische model veranderen en transformeren in een model dat welzijn voor iedereen oplevert. Dit vereist veel meer dan een paar cosmetische veranderingen. We moeten onze economie minder groei-afhankelijk, minder financieel en minder schadelijk maken.

En dit betekent dat we afscheid moeten nemen van onze traditionele economische benadering en naar de economie moeten kijken voor wat ze is: een complex systeem van vele, nauw verweven actoren, dat stevig geworteld is in en deel uitmaakt van onze biosfeer.

CTA

Download onze visie-paper "Turning the page – A radical agenda for economic change" en lees hoe wij onze economie kunnen veranderen.

Lees meer

Amerikaanse verkiezingen 2020