Nieuws

Grotere rol voor mensenrechten in ESG

De Verenigde Naties willen dat mensenrechten een grotere rol gaan spelen in de ESG-criteria van duurzame beleggers.

Kinderen in Kongo die in diepe putten graven naar kobalt. Indische bouwvakkers die onder onmenselijke omstandigheden werken aan voetbalstadions in Qatar. Kleermakers in donkere naaiateliers in Bangladesh… Het zijn allemaal voorbeelden van erbarmelijke arbeidsomstandigheden waar de meeste mensen van af willen, maar die bij beleggers een nog ondergeschikte rol spelen. Nu nog.

De Verenigde Naties willen dit veranderen. De wereldorganisatie wil dat mensenrechten en goede arbeidsomstandigheden een veel belangrijkere rol gaan spelen in de zogeheten ESG-criteria voor milieuvriendelijk en sociaal verantwoord beleggen. Het heeft hiervoor de “Principles for Responsible Investing” (PRI) opgesteld. Dat zijn richtlijnen voor verantwoord ondernemen waarvan het hoopt dat zoveel mogelijk vermogensbeheerders ze ondertekenen.

3000 fondsbeheerders

Volgens Fiona Reynolds, ceo van PRI, hebben inmiddels 3000 fondsbeheerders met een beheerd vermogen van 100 biljoen dollar de richtlijnen ondertekend. Zij denkt dat dit een belangrijke stok achter de deur zal zijn voor bedrijven, want geen enkel bedrijf wil bij vermogensbeheerders te boek staan als schender van mensenrechten.

Bij PRI gaat het meer concreet om iedereen het recht te geven op gezondheidszorg, een behoorlijke levensstandaard, vrijheid van meningsuiting, het recht op privacy, een eerlijk loon en het recht een vakbond op te richten. “Wij laten beleggers zien welke stappen ze moeten nemen om mensenrechten een plek te geven in hun beleggingsstrategie”, aldus Reynolds.

2023

De eerstkomende jaren is ondertekening van de PRI-richtlijnen nog vrijblijvend. Vanaf 2023 is het de bedoeling dat er strenger wordt gecontroleerd op de naleving.

Het beleggen volgens ESG-criteria heeft de laatste jaren een vlucht genomen bij beleggingsfondsen en ETF's. Maar de nadruk lag wel sterk op de E van environmental of milieuvriendelijkheid. De sociale component - de S - bleef nog een beetje onderbelicht.

Volgens het blad Barron's verwachten analisten dat dit initiatief van de VN daar verandering in kan en zal brengen. Het effect zal wel groter zijn in Europa dan de VS, waar het streven naar een hoog rendement een grotere rol speelt dan de ethiek erachter.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?