Nieuws

ETF's drijven koersen wél op

ETF's zijn goedkoop en makkelijk verhandelbaar. Dat maakt ze voor beleggers zo aantrekkelijk dat ze wel degelijk een prijsopdrijvend effect hebben.

Er bestaan de nodige verhalen over ETF’s. Eentje daarvan vertelt dat ETF's zorgen voor luchtbellen. Nate Gseraci, president van de ETF Store, is al ruim een decennia bezig zo veel mogelijke ETF-mythes te ontkrachten, maar onlangs stootte hij op een theorie over het prijsopdrijvend effect van ETF’s, waarin volgens hem wel degelijk waarheid zit.

De theorie komt van een bekende blogger die werkt onder het pseudoniem Jesse Livermore. Volgens Livermore zijn er drie factoren tegelijk aan het werk, waardoor de handel in ETF's koersen hoger zet:

  1. ETF’s zorgen voor meer liquiditeit
  2. Met ETF’s is het gemakkelijker diversifiëren
  3. Aan ETF's zijn minder kosten verbonden

Liquiditeit

Om met het eerste te beginnen. Het is een bekend fenomeen dat hoe groter de liquiditeit is des te meer een belegger bereid is om te betalen voor aandelen, obligaties, valuta's of andere effecten. Anders gezegd: bij veel liquiditeit zijn beleggers bereid meer risico te nemen, want snel uitstappen is geen probleem.

Dat maakt het wagen van kortetermijngokjes minde link. ETF’s bieden die liquiditeit. Met  ETF's kunnen zelfs lastige markten, zoals grondstoffen, lastig worden betreden én verlaten.

Het is volgens Gseraci een van de redenen waarom ETF’s na Zwarte Maandag in 1987 zijn uitgevonden. Die dag was er een enorm gebrek aan liquiditeit. Het is een belangrijke reden voor de heftigheid van de beurscrach die dag.

Meer spreiding

Het tweede voordeel van ETF’s is dat ze een belegger vrij eenvoudig in staat stellen meer spreiding aan te brengen in de portefeuille. Ook dat kan prijzen een duwtje in de rug geven.

Beheerkosten 

Ten slotte zijn er nog de kosten. Aan het beleggen in effecten en actieve beleggingsfondsen zijn kosten verbonden (fee’s, commissies, etc.). Bij ETF’s zijn die kosten veel lager, wat het aantrekkelijker maakt om te beleggen. In een markt met vraag en aanbod heeft dat een positief effect op de prijs.

Volgens Gseraci is het niet gezegd dat er met ETF’s geen liquiditeitsproblemen kunnen optreden, maar per saldo lijkt het effect toch positief. Ook in de coronacrisis hebben ETF’s bewezen dat ze in tijden van stress goed verhandelbaar blijven. Aangezien ETF’s nog aan het begin van hun ontwikkeling staan, lijkt de positieve impuls op prijzen nog niet uitgewerkt. Aldus Gseraci.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?