Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit
Nieuws

NN IP: Groene obligatiemarkt groeit met 300% in 3 jaar, maar ...

De wereldwijde markt voor groene obligaties zal volgens NN IP groeien van circa 670 miljard euro nu naar twee biljoen euro eind 2023. NN Investment Partners waarschuwt echter dat ongeveer 15% van de emissies afkomstig is van bedrijven die moeilijk groen genoemd kunnen worden.

De groei van de markt wordt vooral gedreven door de sterke vraag van beleggers die hun portefeuilles willen vergroenen en de snel toenemende populariteit van groene obligaties bij Europese emittenten.

Wereldwijde trend

Dit zal volgend jaar volgens NN IP een verdere impuls krijgen door de introductie van de Green Bond Standard van de Europese Unie. "Dit wordt waarschijnlijk de wereldwijde standaard voor groene obligaties en zal de transparantie en rapportage op de markt voor duurzame obligaties verder verbeteren."

De Europese Unie is daarnaast van plan om meer dan 30% van het economische Covid-19-steunpakket ter waarde van 750 miljard euro te reserveren voor projecten die met groene obligaties zullen worden gefinancierd.

"In de Verenigde Staten wordt de uitgifte gedreven door grote bedrijven die willen laten zien dat ze een meer verantwoordelijk en duurzaam beleid voeren. De coronacrisis heeft deze beweging versterkt. In Azië krijgt de uitgifte van groene obligaties een impuls van de ambitie van China om vóór 2060 klimaatneutraal te zijn."

Oneigenlijk gebruik

Groene obligaties zijn vergelijkbaar met traditionele vastrentende waarden, maar worden specifiek gebruikt voor de financiering van projecten die milieuvoordelen opleveren. Ze vormen een effectief instrument voor emittenten om de klimaattransitie te financieren en voor beleggers om een meetbare positieve impact op het milieu te hebben.

De criteria die worden gebruikt om groene projecten of activiteiten te beoordelen, zijn steeds beter gedefinieerd en steeds vaker gebaseerd op onafhankelijke input, hoewel emittenten hun obligaties zelf het label groen geven op basis van richtlijnen van toezichthouders, effectenbeurzen en marktorganisaties.

NN IP waarschuwt echter dat slechts ongeveer 85% van de groene obligaties het label echt verdient, de rest wordt uitgegeven door bedrijven die de opbrengst misschien wel gebruiken voor milieuvriendelijke projecten, maar die betrokken zijn bij activiteiten die op andere gebieden een negatieve impact hebben.

Een spoorwegbedrijf kan bijvoorbeeld koolstofarm transport financieren via groene obligaties, terwijl het toch sterk betrokken is bij het transport van fossiele brandstoffen.

Bram Bos, Lead Portfolio Manager Green Bonds bij NN Investment Partners: “Helaas kunnen bedrijven groene obligaties uitgeven zonder daarmee hun eigen belangrijkste problemen op het gebied van duurzaamheid te willen aanpakken. Daarom is een grondige beoordeling nodig van de activiteiten, toekomstplannen en intentie van een bedrijf om de eigen praktijken te verbeteren."

Beter rendement

Uit analyse van NN IP blijkt dat beleggers doorgaans een sterke performance mogen verwachten van groene obligaties ten opzichte van traditionele vastrentende waarden. Zo behaalde de Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Index tussen januari 2016 en augustus 2020 een jaarlijks rendement van 3,2%, wat 70 basispunten hoger was dan de Bloomberg Barclays MSCI Euro Aggregate Index. Sinds 2015 hebben groene obligaties elk jaar een outperformance laten zien, met uitzondering van 2017.

Bram Bos: “Er is steeds meer bewijs dat groene obligaties beleggers kansen bieden om een positieve impact te hebben op het milieu en hogere rendementen te behalen. Echt groene obligatieportefeuilles sluiten emittenten met waardeloos geworden activa uit en financieren bedrijven die innovatiever en toekomstgerichter zijn en tegelijkertijd worden beschermd tegen klimaat- en ESG-risico’s.”

De portefeuilles met groene obligaties van NN IP financieren momenteel projecten die de jaarlijkse CO2-uitstoot met meer dan 1,5 miljoen ton verminderen, wat overeenkomt met de uitstoot van 96.068 huishoudens, aldus het persbericht.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?