Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit
Nieuws

EMD: Kansen en risico’s in de aanloop naar groeiherstel

De vooruitzichten op middellange termijn voor schuldpapier van opkomende markten blijven constructief. NN Investment Partners ziet momenteel drie redenen voor een groeiherstel in 2021.

Het fundamentele beeld voor opkomende markten verslechterde als gevolg van de pandemie. De wereldwijde uitverkoop in maart had een grote impact op schuldpapier van opkomende markten (emerging market debt), waardoor de credit spreads tot de wijdste niveaus in een decennium opliepen.

De beleggingscategorie heeft sindsdien een sterke rally doorgemaakt, ondanks het feit dat de emissies in een zeer hoog tempo plaatsvinden, omdat opkomende landen de gevolgen van de coronapandemie probeerden te verzachten.

Als opkomende markten hun comeback volgend jaar voortzetten, waar liggen dan de kansen en risico's?

Drie redenen voor herstel

NN IP ziet momenteel drie redenen voor het herstel, namelijk: het V-vormige groeiherstel in China; de officiële steun voor opkomende landen van de G20, het IMF en China; en ondersteunende monetaire maatregelen van de belangrijkste centrale banken in de wereld.

Dit laatste betreft met name de stap van de Federal Reserve om de rente snel naar nul aan te passen, het starten van een agressief programma voor de aankoop van activa, en de introductie van een kader voor een gemiddelde doelin?atie.

Deze maatregelen hebben samen bijgedragen aan de stabilisering van de mondiale creditmarkten. De risico's op korte termijn concentreren zich rond de geopolitieke spanningen in aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen en de virussituatie.

Constructief voor EMD

Marcin Adamczyk, Head of Emerging Markets Debt bij NN Investment Partners, licht toe: "De vooruitzichten voor EMD op middellange termijn blijven constructief, gezien de verwachte opleving van de wereldwijde groei volgend jaar en de waarschijnlijkheid dat verschillende opkomende landen het herstelpad van China zullen volgen"

"Ruime mondiale liquiditeit, de zoektocht naar rendement en de structureel soepele Fed zullen verdere steun bieden. Met deze steun en het verwachte rendement van de groei in opkomende markten over het gehele jaar in 2021, blijven wij constructief voor EMD als beleggingscategorie."

"We kunnen ook niet voorbijgaan aan de potentiële positieve katalysator van een vaccindoorbraak. Tactisch gezien kunnen gebeurtenissen zoals de recente piek in de volatiliteit van risicovolle beleggingen en een mogelijke toename van de geopolitieke spanningen tussen de VS en China in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen, aantrekkelijke instappunten bieden voor beleggers met een constructief vooruitzicht op middellange termijn voor EMD."

NN IP ziet de volgende kansen en risico’s in EMD:

  • Staats- en bedrijfsobligaties in harde valuta
    Een zwakkere Amerikaanse dollar ondersteunt opkomende economieën en bedrijven via handels- en ?nanciële kanalen. Vaak zijn de eerste activa die hiervan pro?teren in dollar luidende obligaties van opkomende markten. Door de lage reële rentes in de VS stroomt er kapitaal naar hoger renderende dollarbeleggingen. Een zwakkere dollar valt meestal ook samen met stijgende grondstoffenprijzen, wat in combinatie met betere her?nancieringsvoorwaarden voor opkomende emittenten steun biedt aan de hard currency spreads, en de instroom in de beleggingscategorie stimuleert. Op het gebied van staatsobligaties in harde valuta, worden hoger renderende obligaties als aantrekkelijker gezien, vooral omdat de spreads in het investment grade-segment zich bijna volledig hebben hersteld.

  • Schuldpapier in lokale valuta
    Dit wordt momenteel als minder gunstig beschouwd, vooral wat betreft sommige high-bèta-namen zoals Turkije, Zuid-Afrika en Brazilië, waarvan de valuta nog steeds zwak zijn, zelfs ten opzichte van de dollar. Op de langere termijn zouden de in lokale valuta luidende EM-activa echter direct kunnen pro?teren van de verzwakking van de dollar, niet alleen ten opzichte van andere valuta's van ontwikkelde markten, maar ook ten opzichte van EM-valuta. De belangrijkste voorwaarden hiervoor, waarvan sommige nog niet zijn gerealiseerd, zijn onder meer een verbetering van de groei van opkomende versus ontwikkelde markten, positieve en substantiële carry-verschillen ten opzichte van de dollar, en een lagere wisselkoersvolatiliteit. Vooral het volatiliteitsaspect is belangrijk, omdat de renteverlagingscycli de carry in veel lokale opkomende markten hebben verminderd. Het ontbreken van sterke pull-factoren voor valuta van opkomende markten, zorgt ervoor dat schuldpapier in lokale valuta meer een tactische keuze is.

  • Aziatische bedrijfsobligaties
    Deze activa zijn bijzonder interessant vanwege de zeer aantrekkelijke waarderingen ten opzichte van andere regio's en andere credit-beleggingscategorieën, naast de steun van de door China geleide groei opleving.

 Marcin Adamczyk
Head Of Emerging Markets Debt, NN Investment Partners


Disclaimer
Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor MiFID professionele beleggers. Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst noch beleggingsresearch. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. Het gebruik van de informatie in deze publicatie is op eigen risico. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, reproduceren, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van NN Investment Partners B.V. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?