Nieuws

Hoge staatsschuld is geen probleem

De hogere staatsschuld hoeft niet, of pas op de lange termijn afgebouwd te worden, ruim nadat de coronacrisis voorbij is. Dat concludeert het ING Economisch Bureau op basis van interviews met tien academische economen.

ING-economen interviewden tien academische economen om te onderzoeken of en waar er consensus bestaat over het budgettaire beleid in tijden van corona. Consensus is er over de grote steunpakketten van de overheid tot nu toe.

Omdat de economische dip abrupt en naar verwachtingen tijdelijk is, heeft de overheid met de steun de economische schade terecht beperkt, aldus de bank.

"De steunpakketten vanwege de coronacrisis zijn tijdelijke uitgaven. Omdat de jaarlijks terugkerende inkomsten en uitgaven in Nederland ruwweg met elkaar in evenwicht zijn, loopt de schuldquote (de schuld als percentage van de omvang van de economie) slechts eenmalig op."

Acceptabel niveau

"Ook na de drie nu aangekondigde steunrondes blijft deze quote op een acceptabel niveau. De meeste economen geven aan dat er eigenlijk geen echte grens is voor de schuldquote, maar sommigen noemen 70, 80 of 90% van het bbp als ‘sowieso veilig’."

"Het CPB verwacht in zijn laatste raming een schuldquote van 60% bbp in 2020, ruim daaronder dus. Ook na corona niet (snel) bezuinigen Na de coronacrisis wil slechts een deel van de economen overheidsuitgaven verlagen of belastingen verhogen om zo de hogere schuldquote actief af te bouwen."

"Zij stellen voor die ingrepen pas te doen als de economie weer op eigen benen kan staan. Een even grote groep stelt dat er helemaal geen extra ingrepen nodig zijn, ook niet nadat corona voorbij is. Stevige ingrepen in de overheidsfinanciën liggen na de coronaperiode dan ook niet voor de hand."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?