Nieuws

Op naar een nieuw Minsky-moment?

Paul McCulley pleit voor een andere economische politiek, minder gericht op lage inflatie en meer op hogere lonen. Niet kapitaal, maar arbeid moet weer bovenaan staan.

Oud-chef-econoom van Pimco, Paul McCulley, haalt in een interview met Bloomberg stevig uit naar het politieke en monetaire beleid van de afgelopen 40 jaar. Het heeft volgens hem geleid tot een overwinning van kapitaal over arbeid.

“We hebben 40 jaar van desinflatie achter de rug, en dat komt doordat we de macht in onze economie, in zowel de VS als wereldwijd, hebben verplaatst van arbeid naar kapitaal.”

Het begon met een waarschijnlijk goed bedoelende Paul Volcker van de Federal Reserve die in de jaren tachtig de inflatie onder controle probeerde te krijgen met een krap monetair beleid.

Daarna volgde Ronald Reagan met zijn beleid gericht op lagere belastingen en minder sociale voorzieningen. Voor de bankpresidenten Alan Greenspan en Ben Bernanke was er vooral veel aangelegen om de inflatie laag te houden en daarmee de beurzen stabiel.

60-40 portefeuille

Voor klassieke kapitaalbezitters, met een beheerd vermogen dat voor 60% uit aandelen en 40% uit obligaties bestond, pakten deze beleidskeuzes fenomenaal uit. Grosso modo stegen de obligatiekoersen als de aandelen in waarde daalden en omgekeerd. Maar per saldo - op de lange termijn - gingen de waarden van beide omhoog.

Deze door monetair beleid gestuurde wereld heeft volgens McCulley de inflatie aan gort geholpen ten koste van andere economische prioriteiten, zoals volledige werkgelegenheid en hogere lonen.

McCulley zegt niet dat al het monetaire beleid slecht was, maar hij roept de politiek wel op iets te veranderen. Gebeurt dat niet, dan heeft de democratie in zijn ogen verloren. 

“Als de ideeën die de laatste 40 jaar hebben gewerkt ook werken voor de komende 40 jaar, dan heeft de democratie gefaald”

Minsky-moment

McCulley is geen onbekende als het gaat om het uiten van waarschuwingen. Hij was een van de eerste die het systeem van schaduwbankieren aan de kaak stelde.

Dat leidde tot de snel uitdijende handel van ondoorzichtige derivaten die uiteindelijk hebben geleid tot de kredietcrises in 2008. Van hem komt ook de term Minsky-moment, genoemd naar de econoom Hyman Minsky.

Daarmee omschrijft McCulley het plotseling leeglopen van luchtbellen op de markten, het gevolg van een lange periode van stabiliteit, veroorzaakt door onterechte gevoelens van veiligheid bij beleggers die daardoor steeds grotere risico’s beginnen te nemen met geleend geld.

Oorzaak inflatie

McCulley geeft toe dat het lastig te zeggen is wat de precieze oorzaken zijn van lage inflatie. Hij denkt zelf dat de afnemende invloed van vakbonden een belangrijke rol speelt, naast bijvoorbeeld globalisering en automatisering. Hij hoopt en verwacht dat dit gaat veranderen. 

"De financiële markten hebben door de lage rente 40 jaar de wind in de rug gehad. Ik hoop als burger, dat dit zich niet herhaalt."

Weer een Minsky-moment?

Een goed moment voor een andere politiek zou zich wellicht voor kunnen doen na een nieuw Minsky-moment. Er zijn meerdere economen die hiervoor beducht zijn. Heel concreet geldt dat voor Ron William, de oprichter van RW Advisory, die hier vorige week voor waarschuwde bij de nieuwszender CNBC.

Het grote risico zit volgens hem in de hoge waardering van een klein groepje technologiebedrijven. Veel beleggers geloven bij deze aandelen dat the sky the limit is. In het verleden leidde dat steevast tot een sell-off.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie